• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikalar Birleşin! | Işık Kansu-Cumhuriyet

Hep böyle oldu... Özelleştirmelerle doğrudan baş etmeye çalışan sendikalar dışında diğerleri resmen yattı. Ne zaman özelleştirmeler uyuyanların da başına bela oldu, bu kez onlar uyandı, diğerleri yattı!

 

IŞIK KANSU
27.06.2005

Hep böyle oldu... Özelleştirmelerle doğrudan baş etmeye çalışan sendikalar dışında diğerleri resmen yattı. Ne zaman özelleştirmeler uyuyanların da başına bela oldu, bu kez onlar uyandı, diğerleri yattı!

 

Petrol-İş ise yıllardır özelleştirme canavarıyla uğraştığından hiç uyku tutmayan sendikalardan. Geçen hafta başkanlar kurulunu toplayan Petrol-İş, yaşamın yakıcı deneyleriyle örülmüş çok dikkat çekici önerilerde bulundu: ''Sendikal hareketin, giderek büyüyen sorunları günden güne küçülen yapılarla çözebilmesi mümkün değildir. Toplumsal mücadelede etkin bir hareket yaratabilmek için sendikalar öncelikle birleşme ve farklı alanlara dönük strateji ve program geliştirme amacını önlerine koymalıdırlar. Bu doğrultuda, işkolu sayısı en azından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları doğrultusunda düşürülmeli, birleşik bir emek mücadelesinin daha etkin verilebilmesi için her işkolunda tek sendika, ülkede tek konfederasyon hedefi somut adımlar atılarak dillendirilmelidir. Bunun için de öncelikle 3 işçi konfederasyonumuz önkoşulsuz birleşmeyi gündemine almalıdır.''

 

Petrol-İş yöneticileri, geliştirdikleri öneriyle arı kovanına çomak soktuklarının farkındadırlar kuşkusuz, ama er geç birinin doğruyu söylemesi gerekiyordu...

Kaynak: CUMHURİYET GAZETESİ