• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikalar güvencesiz çalışmaya karşı eylemde

Küresel düzeyde sendikalar güvencesiz çalışmaya son vermek için harekete geçiyor. Endonezya, Mauritius, Macaristan, Slovakya, Almanya, Tayland, Filipinler, Kolombiya, Güney Afrika ve birçok başka ülkede sendikalar bu konuda üyelerini nasıl harekete geçireceklerini IndustriALL Küresel Sendika'ya iletiyor.

21.09.2012

Küresel düzeyde sendikalar güvencesiz çalışmaya son vermek için harekete geçiyor. Endonezya, Mauritius, Macaristan, Slovakya, Almanya, Tayland, Filipinler, Kolombiya, Güney Afrika ve birçok başka ülkede sendikalar bu konuda üyelerini nasıl harekete geçireceklerini IndustriALL Küresel Sendika'ya iletiyor.
Endonezya'da üç konfederasyonla birlikte IndustriALL üyesi sendikalar taşeron işçiliğine son vermek ve düşük ücretlere karşı çıkmak için ülke çapında bir grev ve 3 Ekim'de de yığınsal bir gösteri yürüyüşü örgütlüyor.

Mauritius'ta Şubat 2009'da çıkarılan iki yeni iş yasası, özel sektör işçilerinin kazanılmış haklarını tehlikeye soktu. IndustriALL üyesi CMCTEU, bağlı olduğu ulusal konfederasyon CTSP ile birlikte, 7 Ekim günü yığınsal bir gösteri yürüyüşü düzenliyor. İşçiler eyleme aileleriyle birlikte katılacaklar. 

Almanya'da IG BCE, bağlı olduğu konfederasyon DGB'nin planladığı eylemler çerçevesinde, güvencesiz çalışmaya ve sendikal hak ihlallerine karşı mücadele bilincini yükseltmek için 7 Ekim'de Berlin'de düzenlenecek konferansa katılacak.

Güney Afrika, Kolombiya, Tayland ve Filipinler'de planlanmakta olan eylemler daha sonra IndustriALL web sitesinde yayımlanacak. Slovakya ve Macaristan'da ise sendikalar 7 Ekim'de Macaristan sınırına yakın bir yerde güvencesiz çalışma konusunda ortak bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

7 Ekim'e yönelik eylemler (gösteri yürüyüşleri, mitingler, seminerler, üye toplantıları, basın toplantıları, işyeri eylemleri, mektup kampanyaları ve hükümetlere delegasyonlar gönderilmesi gibi) son derece çeşitlilik gösteriyor.

 

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi