• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL RAPOR YAYIMLADI

Sendikalar taşeron işçiliğine mücadeleyle cevap veriyor

IndustriALL Küresel Sendika, 2 Ekim'de, taşeron işçiliği konusunda 'Üçlü Tuzak' adlı yeni bir rapor yayımladı.

02.10.2012

IndustriALL Küresel Sendika, 2 Ekim'de, taşeron işçiliği konusunda 'Üçlü Tuzak' adlı yeni bir rapor yayımladı. Rapor taşeron işçiliğinin büyük bir hızla yaygınlaşmasına karşı çıkıyor ve doğrudan, güvenceli ve insana yakışır istihdam talep ediyor.

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina, “İstihdam büroları, işçi simsarları ve taşeronlar aracılığıyla istihdam, sürekli ve doğrudan istihdamın yerine geçirilmek için kullanılıyor. Taşeron işçiliğinin uygulanması geçici olarak boşalan kadroları doldurma meşru ihtiyacının çok ötesine geçiyor” dedi.

Taşeron işçiliğinde muazzam yaygınlaşma

‘Üçlü Tuzak’ adlı rapor şu saptamayı yapıyor: “Özel İstihdam Büroları/Firmaları Uluslararası Konfederasyonu Ciett'e (ki 48 ulusal istihdam büroları federasyonu ile Manpower, Adecco, Kelly ve Randstad gibi en büyük küresel istihdam şirketlerini çatısı altında topluyor) göre, sektörün küresel yıllık satış geliri 1996'da 83 milyar avro iken 2009'da 203 milyar avroya yükseldi ve taşeron şirketler aracılığıyla istihdam edilen işçilerin sayısı aynı dönemde iki katından fazlasına çıktı.”

Taşeron işçiliğinin belirleyici özelliği, işçiyi çalıştıran şirket, aracı firma (veya istihdam bürosu) ve işçi arasında kurulan üçlü ilişkidir. Bu üçlü ilişki işçiyi, işçilerin çalışmasını, ücretini ve çalışma koşullarını fiilen denetleyen işletmeden koparır. Böylece işçi bu konularda söz sahibi olmaktan çıkar ve koşulları iyileştirecek görüşme mekanizmalarından yoksun kalır.

Sonuç ise taşeron işçilerinin doğrudan istihdam edilen ve aynı işi yapan işçilerden daha düşük ücret alması, çeşitli sosyal haklardan yoksun kalması ve iş sağlığı-güvenliği risklerinin artmasıdır. Taşeron işçileri genellikle sendikalaşamazlar ve toplu sözleşme yapamazlar.

Raina şöyle diyor: “Bütün dünyada işverenler, istihdamın yükümlülüklerinden kaçınmak için sürekli işçilerin yerine taşeron işçilerini geçirmelerine olanak veren yasalardan yararlanıyorlar.

Sanayiciler taşeron işçiliğinin kullanılmasını yaygınlaştırmak için lobi yapıyor

Rapor, istihdam şirketlerinin ve Ciett'in taşeron işçiliği üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için yürüttüğü lobi çalışmalarında taşeron işçiliğinin olumsuz sonuçlarını nasıl örtbas etmeye çalıştığını gözler önüne seriyor. Ciett'in pazarladığı efsanelerin içyüzünün ortaya konduğu bir bölümde, rapor, dünyanın her yerinde taşeron işçiliğinin olumsuz sonuçlarına karşı mücadele veren işçilerden ve sendikalardan çok sayıda örnek veriyor.

IndustriALL “Üçlü Tuzak” adlı raporu, güvencesiz çalışmaya son vermeye yönelik küresel kampanyası çerçevesinde yayımlıyor. İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü olan 7 Ekim'de IndustriALL üyesi sendikalar, taşeron işçiliğinin ve diğer güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına karşı üyelerini harekete geçirecek.

Raina şöyle dedi: “IndustriALL, ‘Üçlü Tuzak’la, bütün dünyadaki iş çevrelerine ve hükümetlere, sendikal mücadeleyle kazanılmış işçi hakları, çalışma standartları ve koruma mekanizmaları taşeron uygulamasıyla yok edilirken sessiz kalmayacağımız mesajını iletiyor.”

IndustriALL Küresel Sendika Hakkında Bilgi Notu IndustriALL Küresel Sendika petrol ve gaz, maden, elektrik enerjisi sektörlerinden metal, gemi yapımı, otomotiv, havacılık/uzay, makine mühendisliği, elektronik, kimya, lastik, kâğıt, tekstil, inşaat malzemesi, çevre hizmetleri sektörlerine kadar çok geniş bir işkolu yelpazesinde çalışan işçileri temsil ediyor. IndustriALL Küresel Sendika 19 Haziran 2012'de Kopenhag'da kuruldu. Yeni örgüt şu üç eski küresel federasyonun üyesi olan sendikaları çatısı altında topluyor: Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF), Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) ve Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu (ITGLWF).

 

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi