• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Retunsee Prezidyumu:

Sendikalı Ol İş Cinayetleri Son Bulsun

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Prezidyumu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 28 Şubat günü toplandı. Toplantıya Retunsee Prezidyum üyesi olan Petrol-İş Sendikası'ndan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın katıldı.

03.03.2015

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Prezidyumu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 28 Şubat günü toplandı. Toplantıya Retunsee Prezidyum üyeleri Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Slovenya Enerji Sendikası Başkanı Branko Sevcnikar, Romanya Petrokimya Sendikası Başkanı Petre Tancau, Yunanistan Petrol ve Gaz İşçileri Sendikası Başkanı Panagiotis Kontusiadis, Sırbistan Petrol ve Gaz İşçileri Sendikası Başkanı Goran Takic ve bugün Retunsee'nin sekretaryasını yürüten Nikos Orfanos  ile birlikte sendikamızdan uluslararası ilişkiler uzmanı Rıza Köse'nin de yer aldığı sendika uzmanları katıldı.  

Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesinde sektördeki mevcut gelişmelerin işçilere ve sendikalara etkisi üzerinde duruldu. Bu çerçevede Retunsee'nin etkinliğini artırması gerektiğinin altı çizildi. Retunsee'nin son Genel Kurulundaki öneriler çerçevesinde bölgede enerji alanında özellikle işçi sorunlarının ve sendikal konuların konuşulacağı bir enerji konferansının yapılmasının önemi üzerinde duruldu.

Toplantının bir diğer konusu ise Mayıs ayı içerisinde yapılacak Retunsee 3. Kongresine hazırlıklardı. Kongre çalışmalarının planlaması yapıldı.

İşçi Ölümlerinde Avrupa'da Birinciyiz

Retunsee Prezidyumu bu toplantıda Retunsee'nin 2012 yılından bu yana her yıl düzenlediği  “dayanışma etkinlikleri”ni de konuştu. Bu yıl (2015) Ruteunsee açısından Türkiye işçileri ile dayanışma yılı ilan edilmişti. Türkiye işçileri ile dayanışma yılının teması ise ülkemizde son dönemde iyice yaygınlaşan “iş cinayetleri” olarak belirlendi. Bu yıl Türkiye işçileriyle dayanışma için yapılan afişte “Sendikalı Ol İş Cinayetleri Son Bulsun” yazılmasına karar verildi..

Bu konuda Prezidyumda bir konuşma yapan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın“ İş kazaların sonucu işçi ölümlerinde Türkiye dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci durumdadır. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 1886 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. Bu kazaların nedenleri %98 önlenebilir nedenler. Onun için biz bunlara iş cinayetleri diyoruz. Yine iş kazaların ölen bu işçilerin %80'i sendikasız. Bu yüzden de sendikalı olun diyoruz” dedi.

Toplantı 3. Kongre hazırlıklarının daha da hızlandırılması üzerine yapılan görüşmelerle sona erdi.