• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikayı SASA’dan Çıkarmaya Gücünüz Yetmeyecek!

29.11.2022

Sendikamız Adana Şubesi tarafından 28 Kasım Pazartesi günü Erdemoğlu Holding’e ait SASA işyeri önünde kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. Adana Şube Yöneticilerimiz, SASA’da çalışan üyelerimiz ile şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinden üye ve temsilcilerimizin yanı sıra açıklamaya Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ile konfederasyonumuz Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş, Harb-İş, Tekgıda-İş, Sağlık-İş, Tarım-İş, Tümtis, Tezkoop-İş, Yol-İş, Tes-İş, Toleyis, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Belediye-İş ve Güvenlik-İş Sendikaları katılarak destek verdi.

Çok sayıda basın emekçisinin takip ettiği basın açıklamasında, SASA’daki örgütsüzleştirme süreci, baskı ve sendika düşmanlığına karşı Petrol-İş’in mücadelesinin artarak devam edeceği mesajı verildi.

Pazartesi günü saat 16.00’da yapılan basın açıklamasında, işverenin sendikal örgütlülüğü kırmak için sendikalı ve sendikasız işçiler arasında ücret konusunda yaptığı ayrıma dikkat çekilerek, Petrol-İş Sendikası’nın mücadelesinin sadece ücret mücadelesi değil, iş güvencesi mücadelesi olduğuna da işaret edildi.

Açıklamada ayrıca SASA ile iş yapan ve Küresel Çerçeve Sözleşmeye imza atmış olan Inditex ve Danone’ye de çağrı yapıldı. Aynı işi yapmalarına rağmen Petrol-İş Üyesi işçilerin  düşük ücretle çalıştırılmasının Küresel Sözleşmenin açık ihlali olduğu ifade edilerek, bu firmaların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adana Şube Başkanımız Bülent Kılıççıoğlu’nun okuduğu basın metninin tam hali aşağıda yer almaktadır:

Sevgili basın emekçileri, Türk-İş Konfederasyonumuzun kıymetli başkan ve yöneticileri bizleri bu haklı mücadelemizde yalnız bırakmadığınız için hepinize Petrol-İş Sendikası adına teşekkür ederiz.

Basın açıklaması çağrımızı yanıtsız bırakmayan emek dostları;

Bugün burada SASA işvereninin sendika düşmanlığını ilan etmek ve çalıştığı işyerinde sendikal örgütlülüğünü ve sendikal haklarını korumak isteyen, bu amaçla mücadele eden işçilere destek olmak için bir araya geldik.

Önünde bulunduğumuz SASA işyerinde 1970’lerden günümüze kadar Petrol-İş Sendikası örgütlüdür. Çalışma barışının, özlük haklarının, işyerindeki demokrasinin teminatı olan sendikamız gerek toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde gerekse işyerinde meydana gelen sıkıntıların çözümünde diyaloğu ilke edinmiştir. Bugün burada yapılmak istenen sendikasızlaştırma hamleleri gösteriyor ki işverene demokrasi bol gelmektedir.   
  
Bu işyerinden uzaklaştırılmak istenen yalnızca Petrol-İş Sendikası değildir. Çocuklarımızın iyi koşullarda yaşama teminatı, çalışma barışı, insan onuruna yaraşır ücret, işyeri demokrasisi, işçilerin temsili de yok edilmek istenmektedir.

Şu unutulmamalıdır ki; işçilerin iradesine vurulan bu darbeye aracılık eden, kendi sınıfının çıkarlarını cüzdanıyla takas edenlerden de hesap soracağız. Sizin işçi düşmanı işbirlikçiliğiniz bizim dayanışmamızın önünde diz çökecek! Sendikayı SASA’dan çıkarmaya gücünüz yetmeyecek.

Sendikasının SASA’da kalmasını isteyen, bu uğurda mücadele eden değerli üyelerimiz;

Sendikadan çeşitli kaygılarla istifa etmiş kardeşlerimize sendikamızı anlatmak gibi bir göreviniz var artık. Bu mücadeleyi büyütmek için el birliği ile çalışmak zorundayız. Haklı davaların yorgunluğu olmaz. Bizim mücadelemiz sadece ücretlerimizi yükseltme mücadelesi değil. Bizler iş güvencemizi işverenin iki dudağı arasından işçinin iradesine yeniden devredeceğiz!

Mücadelemiz üye kaydetme mücadelesi değil, onurumuzu kurtarma mücadelesidir. Bizden önceki abilerimizin, ablalarımızın mücadeleyle bugünlere taşıdığı sendikamızı yine mücadeleyle burada tutacağız.

Sendikamızdan istifa etmiş kardeşlerimiz;

Aldığınız her sosyal yardım, her ikramiye sizlere önceki işçi kardeşlerimizin mücadelesinin mirası. Gelin bu mirası mücadele ile büyütelim. Sendika sizin güvenceniz, bunu sendikadan istifa ettikten sonra işten atılan kardeşlerimizle öğrenmedik mi? Gelin öğrendiklerimizle yeniden yola çıkalım, yeniden kazanalım. Gelin birlik olalım.

Başta Inditex ve Danone olmak üzere SASA’nın müşterilerine de söyleyeceklerimiz var! Bu işyerinde Ayrımcılık yapılmaktadır. Sendikalı ve sendikasız işçi aynı işi yapmasına rağmen sendikasız işçilere daha yüksek ücret ödenmektedir. Bu uygulama Inditex ve Danone Grup olarak imzalamış olduğunuz Küresel Çerçeve Sözleşmenin açık ihlali demektir. Sizi buradan bir kez daha üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

İşvereni, işçinin yasal ve Anayasal hakkı olan sendikalı çalışmaya saygı göstermeye, sendikasızlaştırma girişimlerini durdurmaya ve sendikayla bu çerçevede diyalog kurmaya bir kez daha davet ediyoruz.

1970’lerden bugüne dek SASA işçilerinin yasal temsilcisi Petrol-İş Sendikası’dır. Temsiliyetimizi, ayak oyunlarıyla kaybetmeyeceğiz! Bu işyerinden gitmeyeceğimizi işverene bir kez daha duyurmak istiyoruz. Sendika onurumuzdur! Sendika güvencemizdir! Kendi gücümüzdür, güçleneceğiz, güvencemizden, onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz.!