• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SES-TTB deprem bölgesinde poliklinik hizmeti verecek

SES-TTB tarafından oluşturulan Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Ekibi, deprem bölgesindeki poliklinik hizmetlerine ilişkin bir program oluşturdu.

25.10.2011

SES ve TTB, 366 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 366 kişinin yaralandığı, 2 bini aşkın kişinin evsiz aldığı Van'da poliklinik hizmeti vermek üzere hekim, hemşire ve ebe görevlendiriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) merkez yöneticilerinden oluşan heyet, Van depremine ilişkin değerlendirme raporunu açıklamıştı. Raporda, 1. basamak sağlık hizmetinin verilmediği, poliklinik hizmetinin yeterli olmadığı belirtiliyordu.

Raporun ardından SES-TTB ortak heyeti, poliklinik hizmeti verilmesi amacıyla bir program oluşturdu. Buna göre, Diyarbakır, Urfa, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak, Batman, Malatya ve Siirt'ten her gün için en az 2 hekim, 2 hemşire, 1 ebe ve sağlık memuru veya çevre sağlık teknisyeni görevlendirilecek.