• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASIN AÇIKLAMASI... BASIN AÇIKLAMASI...

SGBP'den Destek Mesajı:

SGBP kuruluş nedenlerinin en önemlisi Sendika veya Konfederasyon ayırmaksızın her türlü eylem, direniş ve  dayanışmaya dahil ve destek olma ilkesi ile hareket etmektir.

23.07.2013

SGBP kuruluş nedenlerinin en önemlisi  Sendika veya Konfederasyon ayırmaksızın her türlü eylem, direniş ve  dayanışmaya dahil ve destek olma ilkesi ile hareket etmektir. Bu çerçevede 15 Temmuz 2013 tarihinde  İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda (İSDEMİR) ve ardından 18 Temmuz 2013'de  MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. Dörtyol Tesisleri’nde Çelik-İş sendikası tarafından başlatılan grevleri SGBP olarak tüm içtenliğimizle destekliyoruz.

Zorlu iş koşullarına rağmen kriz döneminde ve özelleştirme sonrasında sergiledikleri fedakar tutuma karşın iş yerlerinde yoğun mobbing uygulamasıyla karşı karşıya gelen İSDEMİR işçileri 7 ay süren Toplu Sözleşme Görüşmelerinin akabinde grev kararı almıştır. Bu kararın ardından işçiler Çelik-İş sendikasının öncülüğünde haklı mücadelelerini kararlılıkla yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir.

İşçiler çalışma koşulları ve ücretlerinin emsallerinin oldukça gerisinde kaldığı sonucuna varmıştır. Üretim fazlasına rağmen bir denge sağlanamamasına ve işten çıkarma tehditlerine dur demek için anayasal haklarını kullanmış ve bu haklı duruş beş bin üç yüz işçinin dört binini kapsayacak şekilde uygulama alanı bulmuştur.

Çaykur ve THY grevlerinde olduğu gibi devlet eliyle grev kırıcılığı yapılan bir dönemde İSDEMİR direnişi ve bununla birlikte tüm işçi direnişlerini anlamlı bulduğumuzu, bu direnişlerin işçilerden aldığımız güvenle Türkiye işçi hareketlerine yeni kazanımlar sağlayacağına kuşkusuz bir biçimde inandığımızı ifade etmek isteriz.

Özelde İSDEMİR çalışanları ve aileleri genelde ise bölge halkı hatta Türkiye işçi hareketi için umut ışığı olan grevi TBMM'de bulunan siyasi partilerin yanı sıra, meclis dışı kalan siyasi partilerle çok sayıda sivil toplum kuruluşu desteklemektedir. Bu desteği giderek büyütmek, haksızlığa karşı daha da güçlü olmak adına Sendikal Güç Birliği Platformu olarak her türlü destek ve dayanışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz  günlerde,  MMK Metalürji Sanayi işyerinde temelde ücret ve ikramiye günü sayısından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözülmemesi sonucunda grev kararı alınmıştır. İşçiler,  Çelik-İş sendikası tarafından yürütülen  bu grev uygulamasını da başarıyla sürdürmektedir. Bu işyerindeki mücadelede de tıpkı İSDEMİR'de ve diğer işçi direnişlerinde olduğu gibi hiçbir desteğimizi esirgemeyeceğimizin bilinmesini isteriz..

“Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Sendikal Güçbirliği Platformu Dönem Sözcüsü
Petrol-İş Genel Başkanı
Mustafa Öztaşkın