• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Şili'de kamu ve özel sektördeki madenciler ülke çapında birlikte grevde

Devlete ait bakır şirketi CODELCO'da ve özel sektör maden şirketlerinde çalışan toplam 25.000'den fazla işçiyi temsil eden Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) ve Federación Minera de Chile (FMC) 9 Nisan Salı günü ülkeğ çapında greve gitti.

10.04.2013

Devlete ait bakır şirketi CODELCO'da ve özel sektör maden şirketlerinde çalışan toplam 25.000'den fazla işçiyi temsil eden Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) ve Federación Minera de Chile (FMC) 9 Nisan Salı günü ülkeğ çapında greve gitti.

Bakır madencilerinin grevi, sendikaların taleplerini görüşme konusundaki kararlılığını dile getiren bir uyarı niteliğinde. 

IndustriALL üyesi FTC ile FMC'nin basına yaptıkları ortak açıklamada şöyle deniyor: “Sendikal eylem birliğini ilk kez hayata geçiriyoruz ve madencilerle bütün işçilere yapılan dayatmalara karşılık vermek için işverenler üzerindeki baskıyı birlikte artırmaya çalışıyoruz.”

Madencilerin talepleri şunlar: insana yakışır emeklilik hakları sağlanması ve yürürlükteki emekli fonları sisteminin kaldırılması; bakır ve lityum madenlerinin ulusallaştırılması ve buradan sağlanacak ulusal gelirin kaliteli parasız eğitime, sağlık hizmetlerine ve adil bir emekli maaşı sistemine harcanması; işçilere kötü davranılmasına son verilmesi; sendikal haklara saygı gösterilmesini ve ILO sözleşmelerinin uygulanmasını sağlayacak bir yasa çıkarılması; iş sağlığında iyileştirmelere gidilmesi ve iş kazalarının son bulması.

Sendikalar, ayrıca, taşeron yasasına uyulmasını ve düzensiz istihdama son verilmesini talep ediyor. Bu genel taleplerin yanı sıra, sendikalar işyerleriyle ilgili daha özel ve yerel taleplerde de bulunuyor.

Sendikalar hükümeti, CODELCO'yu ve özel sektördeki maden şirketlerini madencilerin haklı ve meşru taleplerini ele almaya çağırıyor.

Ortak basın açıklaması şöyle sonuçlanıyor: "Bu eylem görüşmelerin başlamasını ve taleplerimize her ne şekilde olursa olsun somut çözümler getirilmesini amaçlıyor. Eğer işverenlerde makul bir sürede bu yönde bir politik irade oluştuğunu görmezsek, eylem hazırlıklarımızı hızlandıracağız.”

IndustriALL Küresel Sendika Şili madencilerinin mücadelesini destekliyor. Şili'deki ve dünyadaki IndustriALL üyesi sendikaları bu ortak eyleme dayanışma ve destek vermeye çağırıyor.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi