• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sosyal politikacılar Ankara'da toplandı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF tarafından düzenlenen Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi'nin dördüncüsü 13-14 Ekim 2011 tarihlerinde Prof. Dr. Aziz Köklü Salonunda gerçekleştirildi. Sempozyumda üniversitelerin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden öğretim üyeleri, sendika uzmanları ve öğrenciler tarafından sosyal politika ve emek konularda sunumlar yapıldı.

14.10.2011

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF tarafından düzenlenen Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi'nin dördüncüsü 13-14 Ekim 2011 tarihlerinde Prof. Dr. Aziz Köklü Salonunda gerçekleştirildi.

Sempozyumda üniversitelerin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden öğretim üyeleri, sendika uzmanları ve öğrenciler tarafından sosyal politika ve emek konularda sunumlar yapıldı.

Ankara, Gazi, Dokuz Eylül, Marmara, İstanbul, Muğla, Kocaeli, Karaelmas ve Anadolu Üniversitelerinden ve sendikalardan katılımcılar sempozyumda yapılan sunumları ilgi ile takip ettiler. Panelistelerin sunumlarından sonra gerçekleştirilen soru cevap bölümlerinde emek hareketi, toplumsal cinsiyet, uluslararası emek hareketi, emeğin örgütlenmesi, neoliberal dönüşüm ve risk grupları gibi konularda verimli tartışmalar yapıldı.

Kongrede Petrol-İş Sendikası Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse ile Koop-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Deniz Akdoğan birlikte Geçmişten Günümüze Emek ve Emeğin Örgütlenmesi oturumunda "Çokuluslu Şirketlerde Örgütlenme Deneyimlerine Bir Bakış" konulu tebliğ sunumunu birlikte gerçekleştirdiler.

Kongrede ülkemizin dörtbir yanından gelen gençler, öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar özellikle emek hareketi ve sendikalar konusunda yapılan sunumlardan sonraki soru cevap bölümlerinde yoğun tartışmalar yaptı.