• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SSK Hastaneleri Devredilemez

SSK HASTANELERİ DEVREDİLEMEZ 30.11.2004 Konfederasyonumuz ve Emek Platformu’nun tüm uyarılarına rağmen, Hükümet, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Kanun Tasarılarını TBMM Genel Kurul gündemine almıştır. Uyarılarımızı dikkate almayan AKP Hükümetinin bu davranışını asla kabul etmiyoruz.
30.11.2004

SSK HASTANELERİ DEVREDİLEMEZ 30.11.2004 Konfederasyonumuz ve Emek Platformu’nun tüm uyarılarına rağmen, Hükümet, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Kanun Tasarılarını TBMM Genel Kurul gündemine almıştır. Uyarılarımızı dikkate almayan AKP Hükümetinin bu davranışını asla kabul etmiyoruz. SSK Hastaneleri çalışanların primleriyle kurulmuştur ve işçilerin kendi öz malıdır.58 yıldır çalışanların alın teri ile ayakta duran ve onların göz bebeği olarak hizmet veren SSK’nın Sağlık Bakanlığına devri Anayasamıza ve yasalara aykırı bir uygulamadır. Bunu protesto ediyoruz.148 Hastanesi, 218 Dispanseri, 202 sağlık istasyonu bulunan SSK, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sayısının dörtte biri kadar elemanla ülke nüfusumuzun yüzde 56’sına hizmet vermektedir. SSK Hastanelerine 1980 yılından bugüne kadar hiç yatırımın yapılmadığı halde 2003 yılında 66 milyon kişiyi muayene etmiş, 1,5 milyon hastayı hastanelerinde yatırarak tedavi etmiş, 600 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir.Hükümetin anayasayı ve yasaları hiçe sayarak Meclis’ten geçirmeye çalıştığı bu yasa ile yıllardır işçi ve işverenlerin işçi adına yatırdıkları primlerle yapılan bu tesisler yok edilmek istenmektedir. SSK’nın tüm hastaneleri, dispanserleri, sağlık istasyonları ve taşınmaz mallarının asıl sahipleri işçiler ve emeklilerdir.AKP Hükümeti SSK Hastanelerinin zarar ettiğini söylemekte, devletin bir kamburu olarak göstermektedir. AKP Hükümetinin söylediğinin tam tersine, geriye dönüp baktığımızda devletin bugüne kadar SSK Sağlık ve birimlerine bir kuruş katkısı olmamıştır.Bu kurum kendi öz kaynakları olan SSK primleriyle ayakta durmaktadır. Hükümetlerin bu kuruma yardım etmeyi bırakın, geçmişte bu kurumun kaynaklarından yıllarca faydalanmışlardır. Şimdi ise kurum alacaklarını tahsis edememektedir. Bu kurumun 5.5 katrilyon alacağı bulunmaktadır. Bunu almış olsa hiçbir sorun kalmayacaktır. Hükümet bunun alınmasında kuruma yardımcı olması yerine kurumu tasfiye etmeye çalışmaktadır. Hükümet bu yasa ile maddi destek sağlayacağını söylemektedir. Oysa bu karar SSK’nın hizmetlerini aksatacak, altından kalkamayacağı daha da zor mali yük getirecektir. AKP’ nin söylediğinin tam tersine, SSK mali bataklığa sürüklenecektir. Daha sonra da bu sağlık kurumları yerel yönetimlere devredilerek oradan da programladıkları gibi özelleştirilip tamamen yok edilecektir. Petrol-İş olarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayacak olan aksine sağlık giderlerini artıracak olan bu haksız uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizde 6.2 milyon sigortalının, 4 milyon emeklinin, binlerce işverenin ve 60 bin kurum çalışanlarının da bu uygulamayı kabul etmesi mümkün değildir. Bu uyarılarımızın Hükümet tarafından dikkate alınarak, tasarının Meclis’ten geri çekilmesini istiyoruz. Aksi taktirde tepkilerimiz artarak büyüyecektir. Yönetim Kurulu Adına Şube Başkanı