• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şube'nin 24’üncü Olağan Genel Kurulu Yapıldı:

Şuayip Gül Yeniden Şube Başkanı Seçildi

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi'nin 24’üncü Olağan Genel Kurulu 31 Ocak Cumartesi günü yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Şuayip Gül yeniden şube başkanı seçildi.

02.02.2015

Genel kurulda divan başkanlığını Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın yaparken, divan üyeliklerini Batman Şube Başkanı Mustafa Mesut Tekik, Adana Şube Başkanı Abdul Mecit Dönmez, Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova  ve Düzce Şube Başkanı Ünal Akbulut yaptı.

Seçim sonucunda mevcut Şube Başkanı Şuayip Gül yeniden başkan olurken, Sabri Polat başkan yardımcısı, Baki Turhan başkan yardımcısı (Mali), Servet Algın yönetim kurulu üyesi, Mehmet Sandık yönetim kurulu üyesi, Erol Güntutmaz denetim kurulu üyesi, Tevekgül Güçlütürk denetim kurulu üyesi, Neşet Eren denetim kurulu üyesi, Sebahattin Bek disiplin kurulu üyesi, Yusuf Çekiç disiplin kurulu üyesi, Hüseyin Uğuz disiplin kurulu üyesi olarak seçildi.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi'nin 24 Olağan Genel Kuruluna; genel merkez yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz, daha önce genel merkez ve şubelerimizde görev almış yöneticilerimiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları, işyerleri temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Grev erteleme adı altında yasaklanmaktadır

Genel kurulda bir konuşma yapan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, sendikal hak ve özgürlükler bir  bütünsellik arz eder ve birisi olmadan diğerinin de anlamı yoktur derken, Türkiye'nin bu konuda ne ILO normlarına ne de Avrupa Birliği İnsan Hakları sözleşmelerine uygun davrandığını ifade etti. Metal grevinin ertelenmesi Türkiye'deki sendikal hak ve özgürlüklerin olmadığının açık bir göstergesidir diyen Öztaşkın, grev ertelenme adı altında yasaklanmaktadır dedi.

Öztaşkın konuşmasının devamında kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduklarını dile getirdi ve şöyle devam etti: “Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle her yıl için yapılacak ödeme 30 günlük ücret üzerinden değil 15 gün üzerinden hesaplanacak, kıdem tazminatı sadece emekli olunduğunda kullanılır bir hale dönüşecek, hesaplama yöntemi değiştirilerek işçinin son aldığı ücretten değil fonda biriken ücret üzerinden hesaplama yapılacak.”  Öztaşkın, sendikamız genel grev dahil her türlü mücadeleye hazır derken, aynı şekilde TPAO ve BOTAŞ'ın özelleştirilmesini de önlemek için her türlü mücadeleyi vereceğiz dedi.

Kamu sözleşmeleriyle ilgili ise tüm kamu işçileri için iki temel talepten bahseden Öztaşkın, bunlardan birincisinin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sendikaların görevlendirdiği denetim elemanlarının işyerlerini denetlemesi, ikincisinin ise yıl boyunca aynı net ücretin alınması gerektiğidir diye ifade etti.

İş cinayetlerinin temel nedeni özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları

Öztaşkın'ın ardından kürsüye çıkan Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül ise yaşanan iş cinayetlerine değindiği konuşmasında Türkiye'nin bu sorunu acilen çözmesi gerektiğini dile getirdi.  MKEK Elmadağ Roket ve Barutsan Fabrikası'nda yaşanan ölüm ve yaralanmaların meydana gelmesi nedeniyle bir kaza araştırma komisyonu oluşturulduğunu söyleyen Gül, iş kazalarının meydana geliş nedenleri ve alınması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini içeren raporlar hazırlandı ve bu raporlar ilgili kişi ve mercilere gönderildi dedi.

Ülkemizde yaşanan iş cinayetlerinin temel nedeni özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıdır diyen Gül, Soma faciasından sonra çıkarılan Torba Yasayla maden işçilerinin çalışma koşulları ve ücretleri ile ilgili kısmi iyileştirilmeler yapıldı fakat yasa tek taraflı olarak maden işkolundaki sendikaların görüş ve önerileri dikkate alınmadan çıkarıldı dedi.

Konuşmasında Pak-pen işyerinde örgütlenilmesi ve toplu sözleşmeli düzene geçilmesi nedeniyle işçilerin  artık daha iyi şartlarda çalışacağını söyleyen Gül, birlik ve beraberlikle çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur diyerek sözlerini bitirdi.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin de genel kurulda konuşma yaparak, Petrol-İş'in sendikal hareketteki yerine dikkat çekti ve genel kurulda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül'ün konuşmasının tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz .