• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Süveyş'te seramik işçileri grevde

Ceramica Cleopatra'daki 6.000 işçinin grevi ikinci haftasına girdi. İşçiler işten atılan 23 arkadaşlarının işe iadesini ve istihdam koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar.

Dış İlişkiler Servisi
07.03.2014

Ceramica Cleopatra işçileri daha 2006'da örgütlenme hakkı ve ücretlerin artması talebiyle bir protesto dalgası başlatarak Mısır'daki mücadelenin ön saflarında yer aldılar. 2011 ve 2012'de işçiler tekrar benzer taleplerle protesto eylemleri yaptılar.
2012'de işveren Mohamed Abu Elenin'le toplu sözleşme imzalanınca sendikal eyleme son verildi. Ne var ki o zamanki Çalışma Bakanı'nın katılımıyla sözleşme imzalanmış olmasına rağmen, şirket sözleşmeyi uygulamadı ve işçilerin haklarını ağır bir şekilde ihlal etmeyi sürdürdü. 2012 sonlarında, işçiler Mısır Devlet Başkanı, Çalışma ve Yatırım Bakanları ile bir araya geldiler ve işveren işçilerin taleplerini yerine getireceğine tekrar söz verdi.
Ne var ki son haftalarda, işveren şirketteki sendika komitesine işçi ücretlerinin azaltılması yönünde baskı yapınca uyuşmazlık yeniden alevlendi. Sendika baskıya direnip bu talepleri reddedince, işverenin cevabı baskı ve tehditleri artırmak ve davalar açmak oldu. Bu büyük baskı altında işyerindeki sendika komitesi üyeleri istifa dilekçeleri imzalamak zorunda bırakıldılar.
İşçiler, işe iadenin yanı sıra, 2012 ve 2013 kâr paylarının ödenmesini, tehlikeli iş ödeneklerinin ödenmesini, iş sağlığı ve güvenliği donanımının sağlanmasını, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini ve bir işçi fonu kurulmasını talep ediyorlar.
IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan işçilere yönelik dayanışma mesajında şöyle dedi:
“İşçilerin sendikal haklar için verdiği mücadeleyi tümüyle destekliyoruz. İşverenin toplu sözleşmeyi eksiksiz uygulamasını ve sendika komitesi üyelerinin işe iadesini talep ediyoruz. Hükümeti ise duruma müdahale etmeye, işçileri bu çirkin tehditlere karşı korumaya ve ILO sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çağırıyoruz."
Şirket Süveyş Kanalı'nın güney girişindeki Süveyş şehrinde bulunuyor. Süveyş 2011'de Mübarek'i deviren ayaklanma sırasında protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.