• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Svaziland'da sendikalar yasaklandı

Svaziland Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Winnie Magagula, hükümetin yasalarda yeni düzenlemeler yapılana kadar bütün federasyonların faaliyetlerini yasakladığını açıkladı. Bütün işçi ve işveren federasyonlarını yasaklayan bu karar, Svaziland'ın onayladığı, sendika özgürlüğünü güvence altına alan 87 nolu ILO sözleşmesinin açıkça ihlalidir.

20.10.2014

Federasyonlardan, bugüne kadarki faaliyetleriyle ilgili raporları ve bilançolarını Çalışma Komiseri'ne iletmeleri istendi. Bu karar sadece  TUCOSWA ile ATUSWA gibi sendikal merkezleri ve IndustriALL üyesi SATU, SESMAWU ve SMAWU gibi işçi sendikalarını değil, Svaziland İşveren Federasyonu, Ticaret Odası gibi işveren örgütlerini de kapsıyor.
Ayrıca, Ücret Konseyi, Çalışma İstişare Kurulu, Uzlaştırma ve Tahkim Kurulu ve Sosyal Diyalog Komitesi gibi üçlü organların da faaliyetleri yasaklanmış oluyor.

Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması hakkındaki 87 nolu ILO sözleşmesinin 5. maddesi, işçilerin özgürce sendika kurma ve kendi seçtikleri örgütlere katılma hakkını tanıyor.

TUCOSWA ile ITUC'un 23 Mayıs'taki şikâyet başvurusuna cevaben ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi, yasal düzenleme yapılana kadar, TUCOSWA'nın herhangi bir müdahale veya misilleme olmaksızın bütün sendikal haklarını kullanabileceği yolunda bir tavsiye kararı verdi. ILO'nun Ocak 2014'te görevlendirdiği bir inceleme heyeti ise Nisan 2014 sonuna kadar işçi ve işveren federasyonlarının tescil edilmesini tavsiye etti.

Svaziland hükümeti ILO'nun bütün bu tavsiyelerini ve uluslararası sendikal hareketin uyarılarını görmezden geldi; devletin onayladığı ILO sözleşmelerini uygulayacağına, işçilerin özgürce sendikalaşma ve sendikal faaliyette bulunma hakkını tümüyle askıya aldı.

IndustriALL Küresel Sendika genel sekreteri Jyrki Raina Svaziland hükümetine yönelik açıklamasında şöyle dedi:

“Bu karar, TUCOSWA'nın kendi anatüzüğüne göre faaliyet gösterebileceğini kabul eden iş mahkemesinin kararına da aykırıdır. TUCOSWA ve ATUSWA'yı kapatma kararını geri almanızı, yeni yasal düzenlemeler konusunda sendikalarla gerçek bir diyalog başlatmanızı ve Svaziland'ın uluslararası yükümlülükleri uyarınca işçi haklarına bir an önce saygı gösterilmesini sağlamınızı talep ediyoruz.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika