• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Svaziland'da tutuklu sendikacı Wonder Mkhonza derhal salıverilmelidir

Dış İlişkiler Servisi
29.04.2013

IndustriALL Küresel Sendika Svaziland Rafinaj İşçileri Sendikası Genel Sekreter Vekili Wonder Mkhonza'nın isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanmasını kınıyor. 

Mkhonza 40 yıldır yürürlükte olan olağanüstü durumu protesto etmek için düzenlenen kitle eylemleri sırasında 12 Nisan'da tutuklandı. Siyasal partileri yasaklayan rejim son olarak ülkedeki tek sendikal merkez olan Svaziland Sendikalar Kongresi'ni (TUCOSWA) de yasakladı. Mkhonza imalat sektöründe birleşmek için çalışma yürüten sendikaların koordinasyon konseyi başkanı.

Mkhonza 24 Nisan'da mahkemeye çıkarılmış olacak. Cezaevinde görüş yasağı konan Mkhonza bugüne kadar bir avukatla da görüştürülmedi. Svazilandlı kardeşimizin güvenliğinden kaygı duyuyoruz. 2010'da gözaltına alınan bir diğer sendikacı kardeşimiz Sipho Jele'nin şüpheli ölümü henüz aklımızda.

IndustriALL, Wonder Mkhonza'nın derhal salıverilmesi ve hakkındaki isyana teşvik suçlamasının derhal geri alınması için uluslararası bir kampanya başlattı.
Svaziland hükümeti ILO sözleşmelerine ve BM insan hakları belgelerine aykırı davranmaya devam ediyor. Svaziland hükümetinin sendikacılara baskı uygulamaya son vermesini, uluslararası bir norm olan örgütlenme özgürlüğüne ve hakkına saygı göstermesini ve bir süre önce kurulan ulusal sendikal merkez TUCOSWA'nın meşruluğunu tanımasını talep ediyoruz. 

Svaziland hükümetini, ülke vatandaşlarının toplanma ve barışçıl protesto eylemlerine katılma hakkını tanımaya çağırıyoruz.

Ayrıca, bütün Afrika hükümetlerini, 40 yıldır yürürlükte olan olağanüstü duruma son vermesi ve demokrasiye geçmesi için Svaziland hükümetine baskı uygulamaya çağırıyoruz.