• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPIC İŞÇİSİ PETROL-İŞ'TE ÖRGÜTLENEREK SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ:

"TAŞERONU ARADAN ÇIKARIN, TOPLU SÖZLEŞME MASASINA GELİN"

Turkish Petroleum International Company (TPIC) şirketine ait petrol ve jeotermal sondaj sahalarında çalışan beşyüzü aşkın işçi Petrol-İş'e üye oldular.

03.02.2014

Turkish Petroleum International Company (TPIC) şirketine ait petrol ve jeotermal sondaj sahalarında çalışan beşyüzü aşkın işçi Petrol-İş'e üye oldular. Birkaç hafta içinde, büyük bir irade ortaya koyarak, hızla ve kararlı biçimde sendikamız saflarına katılan TPIC işçilerini kutluyor, yuvanıza hoşgeldiniz diyoruz. Bundan 64 yıl önce bir grup yoksul ama onurlu petrol işçisinin kurduğu Petrol-İş Sendikası, Türkiye petrol işçilerinin mücadele tarihinin sembolü olmuş bu çatı, sizlerin de güvencesi ve dayanağı olacaktır. Sondaj kulelerinin tepelerinde, dağ başlarında ter, çamur ve yağ içinde gece gündüz çalışan TPIC işçilerinin ortaya koydukları örgütlenme iradesi sendikamız için gurur ve heyecan verici bir gelişmedir.

1988 yılında TPAO'ya bağlı bir şirket olarak, yurtdışında petrol arama faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuş olan TPIC geçen yıllar içinde operasyonlarını yurt içinde   yoğunlaştırmış, geçmiş yıllarda sendikamızın da tepkisini çeken uygulamaların aktörü olmuştur.

TPAO'da çalışırken zorla erken emekli edilen sondaj işçilerinin TPIC bünyesinde işe alınması, TPIC'in TPAO'nun özelleştirilmesinin bir aracı olarak devreye sokulmuş olması Petrol-İş tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. TPAO yöneticileriyle yapılan toplantılarda ve toplu sözleşme müzakerelerinde TPIC'in TPAO'nun içini boşaltan bir mekenizma olarak kullanılması, çalışma koşullarını aşağı çeken bir taşeron mekanizması olarak kullanılması üzerinde durulmuş, TPIC işçilerinin sendikal hakları gündeme taşınmıştır. 
TPIC Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde alınan kararla BOTAŞ'a devredilmiş ve sermayesi artırılmıştır. Şirket, raporlarında son yıllarda kazandığı başarıları vurgulamakta; net kârlarının, net satış miktarlarının vb. kaydettiği artışları rakamlarla ortaya koymaktadır. Özellikle de 2009'da 11 bin dolar olan personel başına kârlılığın, 2012'ye gelindiğinde 217 bin dolar seviyesine gelmesi son derece dikkat çekicidir.

Ancak "enerjide ülkemizin dışarıya bakan yüzü olma" hedefini benimsemiş, "Türkiye’de petrol ve petrol ürünleri ticareti ve saha hizmetleri alanlarında  ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek şirket" olmakla övünen, uluslararası operasyonlar yürüten bu yükselen şirketin tüm parlak başarılarının yaratıcısı durumunda olan işçilerini birkaç aylık "hizmet alımı" ihaleleri yoluyla, işçi simsarı kuruluşlar eliyle,  çalıştırıyor olması büyük bir tezat oluşturmakta, ortaya konan iddialı görüntü ile bağdaşmamaktadır. Yıllardır TPIC'in kulelerinde, sondaj sahalarında özveriyle görev yapan yüzlerce işçi; kim olduğunu, ne olduğunu, ne zaman değiştiğini, ne gibi bir işlevi olduğunu bilmedikleri, ortada sadece adları bulunan şirketlerce çalıştırılıyor görünmektedirler. Vasıflı, deneyimli bir işgücü oluşturan, ciddi işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarıyla karşılaşarak, tüm dünyada en ağır işlerden biri olarak kabul edilen sondaj işlerinde haftalarca evlerinden uzaklarda çalışan bu kitlenin büyük bölümünün asgari ücret dolaylarında ücret alıyor olması ise ayrı bir sorundur.

Petrol-İş Sendikası ortaya güçlü bir örgütlenme iradesi koyarak çatısı altında toplanan TPIC'in fedakâr işçilerini en güçlü biçimde temsil etmeye kararlıdır. Anayasal haklar olan sendikalı olma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarını kullanmak için yola çıkan TPIC işçileri bundan sonra sendikamızın 30 bini aşkın üyesinin dayanışmasını ve gücünü arkalarında hissedeceklerdir. Petrol-İş, TPIC'e ait kulelerde, TPIC'e ait araç gereçle, onun sevk ve idaresinde çalışan tüm işçileri TPIC işçisi olarak kabul etmekte ve ortaya çıkan toplu sözleşme talebinin muhatabı olarak TPIC şirketini gördüğünü kamuoyuna açıklıkla ve net biçimde ifade etmektedir. 31 Ocak 2014 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yaptığı çoğunluk tespiti başvurusunda da bu bakış açısını ve talebini belirtmiştir. Sendikamız yaptığı başvuru ile TPIC işletmesinde çalışan işçilerin, hangi alt işveren aracılığıyla çalıştırılıyor görünürlerse görünsünler, büyük çoğunluğunun kendi üyesi olduğunu bildirmiş ve üyeleri adına TPIC ile toplu sözleşme yapmak için gerekli yetkiyi alma talebinde bulunmuştur.

TPIC'in birkaç aylık ihalelerle çeşitli firmalardan yaptığı hizmet alımları yoluyla, şirketin varlık nedeni olan asıl işlerinde devamlı alt işveren  işçisi çalıştırması, İş Kanunu ve Alt İşveren Yönetmeliği'ne birçok yönüyle aykırı, muvazaalı bir uygulamadır. Sendikamız yüzlerce TPIC işçisinden aldığı güçle bu danışıklı/hileli duruma son vermeye, TPIC işletmesindeki üyelerini ne olursa olsun toplu iş sözleşmesi haklarından yararlandırmaya kararlıdır. Mevcut çalışma mevzuatının boşlukları, yetersizlikleri, uygulamada ortaya çıkabilecek bürokratik gecikmeler vb. gibi etkenler yolumuzu zorlu bir hale getiriyor olabilir. Ama biz bu zorlu yolu, üyelerimizin kararlı duruşu, sendikamızın onlarca yıllık mücadele birikimi ve uzun yıllardır karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler geliştirdiğimiz BOTAŞ yönetimiyle geliştirilecek olumlu diyalog sayesinde hep birlikte aşacağımızı düşünüyoruz. Bunun için çaba göstermeyi, aslında geç bile kalmış olan TPIC işçisinin sendikal haklardan yararlandırılması sürecini başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda, TPIC'e benzer statüde BOTAŞ'a bağlı bir kuruluş olan Botaş Internatonal Limited (BİL) işçilerinin ortaya koydukları güçlü örgütlenme iradesi karşısında gösterilen demokratik haklara saygılı tutumun devam edeceğini umuyor, TPIC'teki iş barışının, ücret adaletinin, küresel bir kuruluşa yakışır çalışma koşullarının sağlanmasının gerekliliğini ve zorunluluğunu bir keza daha vurgulamak istiyoruz.

Şu anda TPIC işçilerinin sendikamıza üyelikleri devam etmektedir. Hergün onlarca işçi petrol işçilerinin yuvası olan sendikamıza üye olmakta, umutlarını ve dayanışmalarını büyütmektedirler. Biz Petrol-İş olarak TPIC bünyesindeki tüm işçileri bu büyük hak mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Gelin, korkmadan, çekinmeden, en temel insan haklarından olan sendikalı olma hakkınızı kullanın. Çocuklarınızdan, ailelerinizden ayrı geçirdiğiniz uzun gecelerde işçi barakalarında, otel odalarında dile getirdiğini yakınmaları, dertleri, sıkıntıları, haksızlıkları elele, dayanışma içinde, sendikanızın gücüyle aşmak için ortaya çıkan bu büyük fırsatı değerlendirin.

Hepimizin yolu açık olsun.

Petrol işçisi Petrol-İş'li oluyor, Petrol işçisi Petrol-İş'li olacak...

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu