• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tayland ve Endonezya sendikaları arasında dayanışma güçleniyor

Dış İlişkiler
29.01.2014

Endonezya'da 2012 ve 2013'te güvencesiz çalışmaya karşı düzenlenen ulusal kampanyalar milyonlarca işçiyi harekete geçirdi ve sendikaların gerçek gücünü ortaya koydu. Dünyada birçok sendikaya esin kaynağı olan bu eylemler Tayland sendikalarını da etkiledi. Tayland'da sendikalar geçen yıl Eylül ayında Bangkok'ta güvencesiz çalışma, örgütlenme ve kampanyalar konulu atölye çalışmaları düzenlediler. Bunun sonucunda ise Endonezya'ya bir inceleme gezisi düzenlendi.
IndustriALL Küresel Sendika'nın Singapur'daki bölge sorumlusu Vonny Diananto, Bangkok'ta yapılan atölye çalışmasında Endonezya'daki “Taşeron ilişkisine son, düşük ücrete karşı mücadele” kampanyasını anlattı. Tayland sendikalarından gelen katılımcılar kampanyanın nasıl bu kadar başarılı olduğunu öğrenmek istediler. IndustriALL bölge ofisi ve Endonezya Metal İşçileri Federasyonu (FSPMI) görüşülerek bir inceleme gezisi programı hazırlandı. 20 Aralık'ta, Taylandlı üç kadın ve üç erkekten oluşan altı sendika temsilcisi, Cakarta yakınlarında [elektronik ve metal sektöründeki] Bekasi sanayi bölgesinde örgütlenme ve kampanya stratejisi konusunda beş gün süren bir inceleme yaptı.
Tayland'dan gelen sendika temsilcileri, IndustriALL üyesi sendikalardan oluşan IndustriALL Endonezya Konseyi ile görüşerek deneyim alışverişinde bulundu.
Güvencesiz çalışmaya karşı kampanya, Endonezya sendikal hareketinin büyük ve etkin kampanyalarından biridir. Daha iyi bir yasa çıkarılması için yıllardır sürdürülen kampanyalar  sonucunda, 2012'de, Endonezya Anayasa Mahkemesi taşeron uygulaması konusunda verdiği bir kararla bu uygulamayı ayırımcılık nedeni ve Anayasa'nın ihlali olarak değerlendirdi. Endonezya Çalışma Bakanlığı da yayımladığı bir kararnameyle taşeron uygulamasını şu beş sektörle sınırladı: temizlik, güvenlik, taşımacılık, kantin hizmetleri ve madencilik. Endonezya Sendikalar Konfederasyonu'nun öncülüğünde sendikal hareketi geniş ölçekli bir ulusal kampanya örgütledi. Kampanya, hükümetin yeni kararnameyi uygulamasını, işverenlerin yeni yasaya uymasını ve taşeron işçilerini üretim hatlarında doğrudan istihdam etmesini talep ediyordu.
Metal İşçileri Federasyonu'nun (FSPMI) Bekasi şubesine düzenlenen ziyaret sırasında, her iki ülkenin sendikacıları toplu sözleşme stratejisi konusunda bilgi alışverişinde bulundular.  
İnceleme gezisi çerçevesinde, şirket düzeyindeki sendikal çalışma konusunda bilgi almak üzere Taylandlı sendika temsilcileri Endonezya Suzuki Motor sendikasını da ziyaret ettiler. Buradaki yerel sendika, Tayland'daki Suzuki Motor sendikasıyla ilişki kurmak istediklerini belirtti. Tayland'daki sendika halen şirketle ciddi bir uyuşmazlık yaşıyor; sendikanın kurucuları Aralık 2013'te ilk toplu sözleşmeyi imzaladıktan sonra şirket tarafından işten atıldılar.
Mayıs 2014'te yapılacak IndustriALL Bölge Konferansı'na katılmak üzere Endonezyalı sendika temsilcileri Tayland'a gidecekler ve Tayland sendikal hareketi hakkında bilgi edinmek için fazladan birkaç gün süren incelemelerde bulunacaklar.