• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tayland'da sendikal hareket güçleniyor

Bir ayı aşkın bir süredir 600 grevci Michelin işçisi Bangkok'ta Çalışma Bakanlığı'nın önünde kamp kurdu. 9 Nisan'da IndustriALL Küresel Sendika, Tayland'daki üye sendikalarla birlikte, mücadeleye verdiği küresel desteği göstermek için işçilerle bir araya geldi.

Dış İlişkiler Servisi
10.04.2014

Tayland'daki Michelin fabrikasında sendikanın ikramiye ve ücret artışlarında yapılacak yıllık ayarlamaları görüşme talebine karşı şirket yönetimi üç yıllık bir toplu sözleşme dayatmaya kalkınca, 800 işçinin büyük bölümü bir ay kadar önce greve çıktı.

IndustriALL Küresel Sendika üyesi TAW/TEAM'in temsil ettiği işçiler başlattıkları grevi şirketin girişinde sürdürdüler. Ama sendikanın arabalarına ateş açılması dahil, gözdağı vermeye yönelik bir dizi olaydan sonra, grevciler Bangkok'ta Çalışma Bakanlığı'nın girişini işgal etmeyi daha güvenli buldular. 

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Fernando Lopes ile yeni kurulan Tayland IndustriALL Sendikaları Konfederasyonu (CILT) yöneticileri sendika komitesiyle ve grevci işçilerle görüştü. Çoğunluğu gençlerden oluşan ve birçoğu kadın olan işçiler bütün dünyadan gelen dayanışma ve destek mesajlarını dinlediler.

IndustriALL'un sendikal güçlendirme projesi
Bangkok'ta CILT'ın düzenlediği iki gün süreli sendikal atölye çalışması ile bu toplantı aynı günlere rastladı. Tayland'da sendika karşıtı şiddet olayları günlük vaka haline gelmiş durumda. Medyada yer almıyor ve hep cezasız kalıyor. IndustriALL üyesi sendikalar, iletişim ve kampanya becerilerini geliştirmek, örgütlenme ve eğitim kapasitelerini artırmak ve “örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek” için birlikte çalışma iradelerini teyit ettiler.

Tayland'daki sanayi sendikalarının ortak yürüttüğü kampanyalardan biri, hükümetin 87 ve 98 nolu ILO sözleşmelerini onaylaması talebini öne çıkarıyor.
TEAM genel sekreteri Yongyuth, işçilerin yüzde 50'sinden azının sürekli statüde olduğu ve sendikalaşmak isteyen işçilerin işverenlerce acımasız bir baskı ve taciz altında tutulduğu hazırgiyim, elektronik ve otomotiv sanayilerinden örnekler verdi ve şöyle dedi:

“Tayland'da, özellikle hazırgiyim sektöründe, sendikalaşma özgürlüğü yok. Bu sektör 'özel bir ekonomi' sayılıyor ve köleliğe yakın koşullarda çalışan işçilerden işverenlerine saygı ve minnettarlık beslemeleri bekleniyor. İşçiler sendikalaşamıyor.”

Bugün ülkede işgücü maliyetleri düşük tutuluyor, işçiler ise uysal ve itaatkâr. CILT Tayland'ın gerçekliğini değiştirmeye, sanayi işçilerine pazarlık gücü kazandırmaya ve herkes için insana yakışır çalışma koşulları sağlamaya çalışıyor.