• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tekel işçileri için meşaleli yürüyüş

11 Şubat Perşembe günü KESK ve DİSK öncülüğünde, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu üyelerinin de yer aldığı sendika ve sivil toplum kuruluşları ülke genelinde meşaleli yürüyüş yaptı.

12.02.2010

“Birleşe birleşe kazanacağız” İki aydır Anraka'da, 4/C'ye karşı direnen Tekel işçilerine ülke genelinde verilen destek sürüyor. 11 Şubat Perşembe günü KESK ve DİSK öncülüğünde, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu üyelerinin de yer aldığı sendika ve sivil toplum kuruluşları ülke genelinde meşaleli yürüyüş yaptı. İstanbul'da Perşembe günü saat 18.00'de Taksim Tramvay Durağı'nda toplanan kitle Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar yürüdü. Sendikamız Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen'in de sendika, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileriyle birlikte katıldığı yürüyüşte, AKP iktidarını protesto eden sloganlar atıldı, dövizler taşındı. Yürüyüşe DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve diğer sendikaların yöneticileri de katıldılar. Tek-Gıda İş Sendikası'na üye işçilerin başı çektiği meşaleli yürüyüşte, “Her yer Tekel, her yer direniş”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Tekel işçisi, vatan bekçisi”, “Tekel işçisi, direnişin simgesi”, “Ölmek var, dönmek yok”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “İşçi düşmanı Hükümet istifa”, “Ya hep beraber ya hiç birimiz” “İş ekmek yoksa barış da yok”, “Geliyor, geliyor genel grev geliyor”, “Tekel'in ateşi AKP'yi yakacak", “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” sloganları atıldı. Saat 19.00'a kitlenin Galatasaray Lisesi'ne ulaşmasından sonra, Tekel işçileri adına bir kadın Tekel işçisi konuşarak “ Bu mücadele iş, aş mücadelesidir. Özgürlük, demokrasi mücadelesidir. Onur mücadelesidir. Hakkımızı alıncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de yaptığı konuşmada, Tekel işçisinin 60 gün süren mücadelesinin yeni bir direniş destanı olduğunu, işçi sınıfına yeni bir mücadele örneğini kazandırdığını söyledi. Çelebi, “ Buradan Tekel işçilerini selamlıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Tekel işçisi kendilerine zorla giydirilmek istenen 4/C gömleğini yırtacak. Tekel işçileri yalnız kendileri için değil, tüm işçiler, emekçiler için mücadele veriyor. Onlar bu direnişle bütün sendikal hareketi birleştirdiler. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek için and içiyoruz” dedi.