• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tekel işçilerine destek

Tekel işçileri ile dayanışma için Türk- iş Başkanlar Kurulu’nun 23 Aralık 2009 tarihinde toplanarak aldığı karar doğrultusunda 25 Aralık 2009 Cuma günü 1 saat işe geç girme eylemi Petrol-iş Sendikası Kocaeli Şubesi’ne bağlı olan işyerinde bütün işçilerin katılımı ile yapıldı.

25.12.2009

Tekel işçileri ile dayanışma için Türk- iş Başkanlar Kurulu’nun 23 Aralık 2009 tarihinde toplanarak aldığı karar doğrultusunda 25 Aralık 2009 Cuma günü 1 saat işe geç girme eylemi Petrol-iş Sendikası Kocaeli Şubesi’ne bağlı olan işyerinde bütün işçilerin katılımı ile yapıldı.

Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü önünde toplanan işçilere konuşma yapan Şube Başkanı Ali Ufuk YAŞAR, genel sorunlar, fabrikanın sorunları ile alakalı görüşlerini ve yapılması gerekenleri dile getirdi. Başkan Yaşar’ın konuşmasının ardından Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü İşyeri Baştemsilcisi Fikret ALADAĞ Türk-iş bildirisini okudu. Petrol-iş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu tüm işyerlerinde aynı eylem gerçekleşti.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 23 Aralık 2009 tarihinde, çalışma yaşamındaki acil ve güncel konuları görüşmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetin, çalışanların hak ve taleplerine duyarsız davrandığı gerçeğinden hareketle, bugün Türkiye’de çalışma yaşamına ilişkin yaşanan tüm sorunların sorumlusu olarak Hükümeti görmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetin, çalışma yaşamının her alanında emekçilerin ve onların temsilcilerinin dile getirdiği taleplere karşı uyguladığı sağduyu ve nezaketten uzak, kaba ve şiddet içeren yaklaşımından ve yaratılmak istenen çatışma ortamından son derece rahatsızdır. TÜRK-İŞ topluluğu, hak arama mücadelesinde demokratik her türlü hakkını kullanacak, ancak yaratılmak istenen bu çatışma ortamının sebebi ve tarafı olmayacaktır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu;
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKEL işçilerine ilişkin “yatarak para kazanıyorlar” söylemini tekrarlamasını; son derece disiplinli ve dikkatli bir biçimde hak arayan TEKEL işçilerini provokatif davranış içinde göstermesini;

-TEKEL işçilerine verilen toplumsal desteği, “uygunsuz davranışlar” olarak değerlendirmesini; Devletin işçilerine karşı duyması gereken sorumluluğu bir şirket mantığı çerçevesinde tanımlamasını ve tüm bunların yansıması olarak 15 Aralık 2009 tarihinden bu yana Ankara’da ekmek parası için mücadele veren TEKEL işçilerinin taleplerine duyarsız kalınmasını;

-TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel’ in gözaltına alınmasını;

-TEKEL ve itfaiye işçilerine seslerini duyurmak için yaptıkları eylemlerde güvenlik güçlerince, su, biber gazı sıkılarak ve cop kullanılarak şiddet uygulanmasını; -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gerek sendikalara yönelik asılsız suçlamalarını, gerekse Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısındaki işçi temsilcilerini umursamaz ve küçümser yaklaşımını;

-Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen ve özel istihdam bürolarına işçileri kiralama yetkisi veren düzenlemenin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne göndermesine rağmen gündemde tutulmasını, toplumsal barış arayışları ile bağdaştıramamaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetlerin görevinin, vatandaşlarını kölelik koşullarında çalışmaya mecbur bırakmak değil, onlara insanca yaşam koşullarını sağlamak olduğunu düşünmekte, Hükümetin bu yaklaşımdan gün geçtikçe daha da uzaklaşmasını ülkemiz adına sakıncalı bulmaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TEKEL işçileri ile Taşucu Kâğıt İşletmesi’nde çalışan işçilerin özlük hakları için; itfaiye işçilerinin işsizleştirmeye karşı; şeker işçilerinin özelleştirmeye karşı verdiği mücadele ile diğer tüm işçilerimizin çeşitli alanlarda verdikleri mücadeleyi TÜRK-İŞ’in mücadelesi olarak görmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu işçilerin özlük haklarını yok eden 4-C uygulamasına şiddetle karşıdır ve bu uygulamaya son verilmesini talep etmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu gündemdeki Şeker, Enerji ve Liman İşletmelerinin özelleştirmelerinin durdurulmasını istemektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ekmek mücadelesi veren TEKEL işçilerine Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda; İtfaiye işçilerine İstanbul Fatih Anıt Park’ta ve Demiryolu çalışanlarına güvenlik güçlerince uygulanan şiddeti kınamaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul’da seslerini duyurmak için eylem yaparken gözaltına alınan Belediye-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri, Şube başkanları ile itfaiye işçilerinin serbest bırakılmasını istemektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümet talimatıyla asgari ücret yerine “sefalet ücretinin” belirleneceği bu günden belli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına TÜRK-İŞ’ in katılmayacağının ve bu ayıba ortak olmayacağının altını bir kez daha çizmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin önlemler almaya çağırmakta, son olarak Bursa’da yaşanan grizu felaketinin başka yerlerde tekrarlanmaması için gündemde olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağının bir an önce yasalaşmasını istemektedir.

TÜRK-İŞ, yaşadığımız konjonktürde, ülkenin içinde bulunduğu gergin ve sorunlu ortamı gözeterek serinkanlı davranmış ve sorunların çözümünde diyalog yolunu seçmiştir. Emeğin temsilcisi olan TÜRK-İŞ, diyalog yollarının çözüm getirmediğinin anlaşıldığı noktada kitlesel olarak sesini yükseltme noktasına gelmiştir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Tekel işçilerinin mücadelesi başta olmak üzere yukarıda sıralanan sorunlarımızın giderilmesi amacıyla sürekli eylem kararı almış, bu çerçevede;

1- 25 Aralık 2009 Cuma gününü “TEKEL işçileri ile dayanışmak için eylem günü” ilan etmiştir.TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye işçiler 25 Aralık 2009 Cuma günü bir saat geç iş başı yaparak çalışmama hakkını kullanacak ve tüm illerde iş çıkışında AKP binaları önünde kitlesel basın toplantıları düzenlenecektir.

2- Bu eylem, dört hafta her Cuma günü birer saat artırılarak sürdürülecektir.

3- 28 Aralık Pazartesi günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların tüm merkez ve şube profesyonel yöneticileri Ankara Güven Park’ta buluşacak, topluca TBMM’ye gidilecek ve TBMM’de grubu olan siyasi partiler ziyaret edilecektir.

4- 30 Aralık 2009 Çarşamba günü TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanacak ve daha sonra izlenecek yol haritasını belirleyecektir.

Bundan böyle TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu her Çarşamba günü toplanarak durum değerlendirmesi yapacak ve yeni eylem türleri ile takvimini belirleyecektir.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU, YAPACAĞI EYLEMLERDE TÜM EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNE DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNMAKTADIR