• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TEKEL işçilerine destek amacıyla Güvenpark'ta toplantı

TEKEL İşçilerine destek amacıyla Türk-İş’e bağlı sendikaların yöneticileri biraraya geldi.
28.12.2009

TEKEL işçilerine destek amacıyla Türk-İş’e bağlı sendikların yönetcileri Ankara Güvenpark'ta toplandı.

28.12.2009 tarihinde Konfederasyonumuz Türk-İş’in çağrısı üzerine üye sendikalarımızın tüm yöneticileri Ankara Güvenpark önünde toplanmıştır. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler ziyaret edilerek direnişteki Tekel işçileri için destek istenmiştir.

Etkinlik Türk-İş önüne yürüyerek son bulmuştur.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi