• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tekel işçilerine destek eyleminin basın açıklaması

Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK ve Kamu-Sen konfederasyonları birlikte Tekel işçileriyle dayanışma amaçlı bir günlük iş bırakma kararı alınması nedeniyle, yapılan basın açıklamasına Petrol-İş Adana Şubesi olarak destek verdik.
03.02.2010

TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK VE KAMUSEN Konfederasyonlarının birlikte 4 Şubat 2010 tarihinde Tekel işçileriyle dayanışma amaçlı bir günlük iş bırakma eylemi kararı alınması nedeniyle, 3 Şubat 2010 tarihinde Adana kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı İnönü parkında saat 11:00 de yapılan basın açıklamasına Petrol-İş Adana Şubesi olarak üyelerimizle birlikte katılarak destek verdik.