• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulu

Temsilciler Kurulumuz Toplandı 03.12.2004 Şubemiz olağan temsilciler kurulu toplantısı 3 Aralık 2004 Cuma günü yapılmıştır. Temsilciler Kurulu toplantımıza Genel Merkez Yöneticilerimizden, Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreterimiz Adnan Özcan ve Genel Yönetim Sekreterimiz Mehmet Güray katılmışlardır.
03.12.2004

Temsilciler Kurulumuz Toplandı 03.12.2004 Şubemiz olağan temsilciler kurulu toplantısı 3 Aralık 2004 Cuma günü yapılmıştır. Temsilciler Kurulu toplantımıza Genel Merkez Yöneticilerimizden, Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreterimiz Adnan Özcan ve Genel Yönetim Sekreterimiz Mehmet Güray katılmışlardır. İşyerlerimiz ve ülke sorunlarının tartışıldığı temsilciler kurulumuzda özetle şu kararlar alınmıştır: 2005-2006 dönemlerini kapsayacak olan şubemize bağlı özel sektör sözleşmelerinde (6 işyeri) mevcut idari konuların korunması ve ücretlerin yaşam koşullarına uygun düzeye getirilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca SSK’ların Sağlık Bakanlığı’na devrinin Anayasa ve Yasalara aykırı olduğu ve SSK’nın sahiplerinin görüşleri dışında bir karar almanın yanlış olacağı kararına varılmıştır. Köy Hizmetlerinin ve 2005 yılında hükümet tarafından yapılması planlanan tüm kamu kuruluşlarının özelleştirilmelerine karşı net eylem kararlarının alınması temsilciler kurulumuzun ortak görüşü olarak belirlenmiş ve karar altına alınmıştır. PETROL-İŞ İZMİR ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU