• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulu ve Eğitim Semineri

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi, 2005 yılının ilk eğitim seminerini 13 Şubat 2005 tarihinde Genişletilmiş Temsilciler Kurulu ile eğitimcilerin de katıldığı toplantıyı, sendikamızın konferans salonunda yaptı.Şube Başkanımız Süleyman Akyüz’ün başkanlığındaki toplantı iki bölümde yapıldı.
12.02.2005

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi, 2005 yılının ilk eğitim seminerini 13 Şubat 2005 tarihinde Genişletilmiş Temsilciler Kurulu ile eğitimcilerin de katıldığı toplantıyı, sendikamızın konferans salonunda yaptı.Şube Başkanımız Süleyman Akyüz’ün başkanlığındaki toplantı iki bölümde yapıldı. Birinci bölümde Temsilciler Kurulu şeklinde geçen toplantıda şu konulara yer verildi: Şubemiz genelinde yapılan ve yapılacak olan eğitimler, örgütlenme çalışmaları, toplu iş sözleşmeleri, 16 Şubat 2005 Emek Platformu ve Gebze Sendikalar Birliği'nin kararı doğrultusunda yapacağı etkinlik ve çalışmalar.Ayrıca SEKA’ daki çalışanların aileleriyle birlikte verdikleri örnek mücadele, direniş ve dayanışmadan alınacak ve çıkartılacak dersler hakkında bilgi alışverişinde bulunulduktan sonra tüm emek cephesinin ve sivil toplum örgütlerinin SEKA’ ya daha etkin destek vermesi gerektiği vurgulandı.İç ve dış siyasetin ve Hükümetin de izlediği politikalar ve icraatlar üzerinde genel bir değerlendirme yapıldı. Hükümetin çalışanlar üzerindeki olumsuz baskılarının devam ettiği, özelleştirme ve işyerlerinin kapatılmasına devam edildiği, bu bağlamda sendikalı çalışanların azaltılmak, örgütsüz bir toplum yaratılmak istendiği görülmektedir. Dolayısıyla Hükümetin çalışmalarından ve uygulamalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi.Toplantının ikinci bölümü eğitim semineri şeklinde geçti. Seminere sendikamızın Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri İsmet Yiğit ve eğitim uzmanlarından Süleyman Üstün katıldı. Önce insan başlıklı genel bir eğitim verildi.Temsilci, yönetici ve eğitimcilerin katıldığı toplantı ve seminerin son bölümü Şube Başkanımız Süleyman Akyüz’ün genel değerlendirmeleri ile son buldu.