• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temsilciler Kurulumuz Toplandı

ŞUBE TEMSİLCİLER KURULUMUZ 10.02.2005 TARİHİNDE TOPLANARAK AŞAĞIDAKİ KONULARI GÖRÜŞMÜŞTÜR: *Hükümetin özelleştirme saldırısı bütün hızıyla devam ediyor. SEKA’nın kapatılma girişimi bunun en son örneğidir. Başta Sendikamız olmak üzere, bu saldırı proğramına karşı mevzi olarak verilen mücadelelerin de katkısı ile, kamuoyunda düne göre daha avantajlı bir ortam söz konusudur.
10.02.2005

ŞUBE TEMSİLCİLER KURULUMUZ 10.02.2005 TARİHİNDE TOPLANARAK AŞAĞIDAKİ KONULARI GÖRÜŞMÜŞTÜR: *Hükümetin özelleştirme saldırısı bütün hızıyla devam ediyor. SEKA’nın kapatılma girişimi bunun en son örneğidir. Başta Sendikamız olmak üzere, bu saldırı proğramına karşı mevzi olarak verilen mücadelelerin de katkısı ile, kamuoyunda düne göre daha avantajlı bir ortam söz konusudur. SEKA işçisinin verdiği kararlı duruş, bu nedenle büyük önem kazanmıştır. SEKA işçisinin mücadelesini sahiplenmek, her yeri “SEKA”ya çevirmek gerekir. Bu çerçevede, bölgemizdeki diğer sendikalar ve özelleştirme karşıtı örgütlerle birlikte, en kısa zamanda SEKA işçilerini kitlesel olarak ziyaret etmek, onlar için dayanışma eylemleri organize etmek için şube olarak girişimlerde bulunacağız.*16 Şubat 2005 günü, Emek Platformu tarafından alınan karar gereği 81 İl’de “Hükümeti Uyarı” eylemleri yapılacaktır. Bu eylem, hükümetin, bugüne kadar ortaya koyduğu ve koymaya hazırlandığı; özelleştirmeler, sağlık ve sosyal güvenliğin piyasalaştırılması, Köy Hizmetlerinin kapatılması, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim yasaları gibi, ekonomik ve sosyal hayatımızı daha da tahrip eden ve edecek olan uygulamalarına karşıdır. Bugün sağlık, sosyal güvenlik vb. alanlardaki uygulamalardan biz de memnun değiliz. Ancak, hükümetin amacı mevcut sorunları halkın yararını gözeterek çözmek değil, sermaye sınıfının her alanda önünü açarak her şeyi piyasalaştırmaktır. Hiçbir şey için geç değildir.16 Şubat 2005 günü bölgemizdeki emek örgütleri ile birlikte bu mücadeledeki yerimizi alacağız. Aliağa ve İzmir’de yapılacak bu eylemlere bütün üyelerimizin kitlesel katılımını bekliyoruz. (Detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde açıklayacağız.) *24/25 Şubat 2005 günlerinde Denizli’de yapılacak Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda görüşülmesinin yararlı olacağına inandığımız konu başlıklarını da “Yeni döneme ait özelleştirme mücadelesi”, “Geçici işçi sorunun çözümü için yapılması gerekenler”, “TİS politikaları”, “8 Mart etkinlikleri”, “Temsilcilik Seçim Yönetmeliğinin ele alınması” “Örgütlenme çalışmaları” olarak belirledik.*Ülkemiz ve dünyanın her türlü terör, şiddet ve savaştan arındırılabilmesi için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Savaşların sona ermesi için, savaşı yaratan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin ABD vahşetinin bütün dünyada sona ermesi gerekir ki Afganistan’da, Irak’ta, Filistin’de vb. yerlerde çocuklar, kadınlar, masum insanlar ölmesin. Bunun için, bütün dünyada işgal karşıtı eylemler giderek yükseliyor. 19 Mart 2005’te, IRAK işgalinin yıldönümünde, bütün dünyada ABD ve yandaşlarını protesto için eylem hazırlıkları yapılıyor. İşçiler olarak bizler de zalime karşı mazlumun yanında yer almalıyız. 19 MART hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız.Gerek işyerlerimizde yaşadığımız günlük sorunlarımız, gerekse genel sorunlarımız giderek ağırlaşıyor. Ancak umudu artırmak için pek çok nedenimiz vardır, yeter ki biz bunun farkında olalım. Haklılığımızı ve inancımızı örgütlü mücadele ile de donatırsak aşamayacağımız zorluk yoktur. Bu inançla hepimize kolay gelsin diyoruz. Saygılarımızla.Petrol-İş Aliağa Şube Temsilciler Kurulu