• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TEMSİLCİLER KURULUMUZ TOPLANDI

12.06.2008

Şubemiz olağan Temsilciler Kurulu 12 Haziran 2008 tarihinde toplanarak aşağıdaki konularda değerlendirmeler yapmıştır.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılması düşünülen kanun teklifi her işyeri için çoğaltılarak işyeri temsilcilerine dağıtıldı.Temsilciler kurulumuza ilk kez katılan kurul üyelerinin tanıtımı yapılarak bilgilendirildi.Şube başkanımız A.Gani Gündoğdu geçmiş dönem şube çalışmaları hakkında aşağıdaki detaylı bilgi verildi.Çağsan Plastik örgütlenmesi hakkında detaylı açıklamalarda bulunuldu. Örgütlenme esnasında karşılaştığımız sorunlar açıklandı ve 2008 yılı örgütlenme politikamız hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Örgütlenme konusunda tüm temsilciler kurulu üyelerinin örgütlenme görevlisi olarak aktif çalışmaları istendi.


2821 ve 2822 sayılı yasa teklifi görüşmeleri sırasında İLO standartlarına uygun değişikliklerin yapılabilmesi için yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılımda etkin yer alınması için işyerlerinde üyelerimizin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde izlenecek yol ve yöntemler ile önem sırasına göre işyerlerimizdeki sorunların tespitinin yapılarak taslak çalışması için ön hazırlıkların yapılması değerlendirmelerinde bulunuldu.Gerek örgütlenme sonrası gerekse işyerinden haksız nedenlerle çıkartılan üyelerimiz için açılan işe iade davalarından boya gurubunda devam eden 11 tamamının kazanıldığını işverene işbaşı yaptırılmaları ile ilgili bildirimde bulunulduğu, çağsan örgütlenmesi sırasında işten çıkartılan 9 üyemiz in davalarının devam ettiği hakkında bilgi verildi.Ülke sorunları ile yaklaşan yerel seçimler ve sendikamız Petrol-İş Sendikamız genel sorunları ile Batman'da yapılan Başkanlar Kurulu hakkında geniş değerlendirmeler yapıldı. Batman şubemizin organizasyon ve misafirperverliği ile ilgili geniş açıklamalarda bulunan Şube Başkanımız A.Gani Gündoğdu Batman Şubesine teşekkür etti.