• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SGBP'den AA'ya sert tepki:

TGS'ye yapılan hukuk dışı baskıları kınıyoruz

SGBP bileşeni Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) tarafından yapılan açıklamada, sendikaya, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nün baskısı ve talimatıyla olağanüstü genel kurul çağrısı yapıldığı bildirilmiştir. Sendikal Güç Birliği Platformu olarak, TGS’nin Anayasayla teminat altına alınmış bulunan sendika özgürlüğüne yönelik bu hukuksuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Basın Servisi
17.02.2012

SGBP bileşeni Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) tarafından yapılan açıklamada, sendikaya, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nün baskısı ve talimatıyla olağanüstü genel kurul çağrısı yapıldığı bildirilmiştir. Sendikal Güç Birliği Platformu olarak, TGS’nin Anayasayla teminat altına alınmış bulunan sendika özgürlüğüne yönelik bu hukuksuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

TGS ve üyeleri, kendi örgütleri ile ilgili her türlü karar ve uygulamayı ancak kendi özgür iradeleri ile oluşturmak hakkına sahiptir. Bu noktada her hangi bir işverenin,  müdahale etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, çalışanlarının iradelerini baskı ve tehditle kontrol etme, TGS’nin kararlarına ve işleyişine müdahale etme girişimlerine derhal bir son vermelidir.

Güç Birliği olarak, bu saldırıyı sadece TGS’ye değil, bağımsız ve özgür kalmakta ısrar eden, bu ilkelere dayalı sendikacılığı savunan tüm emek örgütlerine yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Esasen, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nı “siyasi mekanizmanın vesayet ve kontrolünü hedeflediği gerekçesiyle”  reddettiğimizi ilan ettiğimiz bu günlerde; bir kamu işvereni olan Anadolu Ajansı tarafından TGS’ye yapılan bu müdahale, tezlerimizdeki haklılığı bir kez daha ortaya koymuş, adeta “malumun ilanı” olmuştur.

Sendikal Güç Birliği Platformu, TGS ile birlikte hak ve özgürlükleri için mücadele etme kararlılığındadır. TGS ile dayanışma içinde olacaktır ve omuz omuza hareket edecektir. Ancak bu arada TÜRK-İŞ yönetimine de soruyoruz:

TÜRK-İŞ’e bağlı işçi sendikalarına siyasi mekanizma ve kontrolü altındaki kamu işverenleri tarafından yöneltilen yasa dışı baskı ve müdahalelere daha ne kadar sessiz ve tepkisiz kalacaksınız? Unutmayın! TÜRK-İŞ, üye sendikaları ile TÜRK-İŞ’tir. Siyasi otorite TÜRK-İŞ üyesi tüm sendikaları tek tek kontrolü altına alıncaya kadar susmakta kararlı mısınız? Çalışma hayatına ve emek haklarına hukuk yoluyla en ciddi saldırıların yapılmaya çalışıldığı bu günlerde, sendika özgürlüğüne sahip çıkmak, ilkesel bir karşı duruş sergilemek için hala ne bekliyorsunuz? Türkiye Gazeteciler Sendikası mücadelesinde yalnız değildir.

Mustafa TÜRKEL

Sendikal Güç Birliği Platformu

Dönem Sözcüsü

Kaynak: SGBP