• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TİS eyleminde Türk-İş’e öfke

Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerine yönelik Türk-İş’e bağlı TGS, Tezkoop-İş Sendikası 1 Nolu Şube, Tezkoop-İş Sendikası 2 Nolu Şube, Yol-İş Sendikası 3 Nolu Şube, Harb-İş Sendikası 1 Nolu Şube, Tümtis ve Petrol-İş Sendikası Ankara Şubelerinin katılımı ile 02/04/2009 Perşembe günü saat 19.00’da kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.

02.04.2009

03.04.2009 TİS’lere Yönelik Yapılan Eylemde Türk-İş’e Öfke Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerine Yönelik Türk-İş’e bağlı TGS, Tezkoop-İş Sendikası 1 Nolu Şube, Tezkoop-İş Sendikası 2 Nolu Şube, Yol-İş Sendikası 3 Nolu Şube, Harb-İş Sendikası 1 Nolu Şube, Tümtis ve Petrol-İş Sendikası Ankara Şubelerinin katılımı ile 02/04/2009 Perşembe günü saat 19.00’da kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. 

2009 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinin Gündemine Girememiş Gölgesinde Kalmıştır. 1.1.2009 Tarihi itibariyle başlayan Kamu kesimi Toplu İş Sözleşmeleri süreci devam etmektedir. Kimi sendikalarımız 2. kimileri ise 3. Tur görüşmelerini tamamlamış ancak henüz taleplerimize ilişkin somut adımlar atılmadığı gibi “ Ekonomik Kriz ” ve onun yarattığı olumsuzluklar bahane edilerek başta Esnek Çalışma olmak üzere kazanılmış haklarımızı geri götürmeyi hedefleyen birçok taleple karşı karşıya bulunmaktayız. Sendikalarımız bu dönem TİS stratejilerini 29 Mart 2009 Yerel Seçimler öncesi hükümetle müzakerelerin başlatılması, taleplerimizin gerçekleştirilmek istenmemesi halinde ise yine yerel seçimler öncesi bir mücadele programının hayata geçirilmesinden yana oluşturmuşlardı. Bu nedenle bir çok kamu işyerimizde yetkiler eşgüdüm içerisinde ve yeni yılın ilk günlerinde Bakanlıktan gelecek şekilde istendi. Bu nedenle de süreç daha önceki TİS’lere göre oldukça erken başladı. Yine bu stratejiye uygun olarak 29 Aralık 2008 Tarihinde Türk-iş Yönetim Kurulu ile Kamu’da örgütlü sendikalarımızın Genel Başkanları bir araya gelerek “Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunu” oluşturmuş ve Sendikalarımızdan gelen öneriler üzerine 9 maddeden oluşan taleplerimizi belirlemişlerdir. Ancak, oluşturulan bu strateji planladığı ve programladığı şekilde uygulanmamıştır. Toplumun her kesiminin istek, niyet ve Taleplerinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesi gündeme getirildiği bir süreçte 315 bin kişiyi ilgilendiren 2009 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri, yerel seçimlerin gündemine girememiş, ne yazık ki gölgesinde kalmıştır. Bizler Türk-İş’e bağlı Sendikaların Ankara Şubeleri olarak üyelerimizin TİS sürecine ilişkin taleplerini ve kaygılarını kamuoyu ile paylaşıyor, süreçte yetkili olan tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Türk-İş Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunda belirlenen Taleplerimizin bir an önce hükümete iletilerek müzakere edilmesini, taleplerimizin gerçekleşmemesi halinde ise Konfederasyonumuz Türk-İş Başkanlığında Koordinasyon Kurulunda imzası bulunan Kamuda örgütlü Sendikalarımızın Genel Başkanları tarafından bir mücadele programının hayata geçirilmesini talep etmekteyiz. Buna göre; 1- 01.01.2009 tarihinde en az memur ücretinin 1.218.49 TL olacağı dikkate alınarak, düşük ücretler için iyileştirme istenilmesi, 2- İşe giriş skalalarının düşük tutulmaması, genel iyileştirme dışında ücretler arası uyum gözetilerek işe giriş skalalarının yükseltilmesi ve işletme içi ücret dengesizliklerinin giderilmesi, 3- Ücret ve ekleri zamlarında geçici/daimi vb. ayrımlar yapılmadan düzenlemelere gidilmesi, 4- Ücret zamlarının toplu iş sözleşmesinin 1. yılı için enflasyon ve büyüme dikkate alınarak yüzde 20 oranında; ikinci yıl ise birinci yılda gerçekleşen enflasyon üzerine 4 puan refah payı eklenerek talep edilmesi, 5- Sosyal yardımların ortalama yüzde 40 oranında artırılarak talep edilmesi, 6- İşyeri /İşletmenin/çalışanların özelliklerinden kaynaklanan akçalı maddelerin sendikalarca belirlenmesi, 7- Esnek çalışma, izinler, kıdem ve ihbar tazminatlar vb. konularda ödün verilmemesini talep etmekteyiz. Her TİS döneminde bir bahane bulunarak kamu işçilerinden fedakârlık yapması istenmiştir. Bu dönemde de Ekonomik Krizin Faturası kamu işçileri ile birlikte alınteri ile geçinen tüm emekçilere kesilmek istenmektedir. Açıklanan Ekonomik önlem paketleri ile tüm kamu kaynaklarını Sermayeye aktaran hükümetten; yolda olan 6. paketten, işten çıkarılmaların yasaklanmasını sağlayacak önlem almasını, istihdam garantisinin teminini, ayrıca; alım gücünün yükseltilmesinin sağlanmasını bu nedenle de Kamu İşçilerinin TİS taleplerini göz ardı etmemesini talep ediyoruz. 2001 Krizinden sonraki dönemde görülen hızlı üretim artışları ve ekonomik büyümeden, emekçiler hiç pay almamışlardır. Ücretler yerinde saymıştır. Son açıklanan ücret verileri, 2008 yılının 3. çeyreğinde işçilerin aldığı ücretlerin 2000 yılındaki seviyeden reel olarak %21 daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Kriz yılı 2001’in 3. çeyreğine göre ise azalma %7.9 dur. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına göre ise ücretler reel olarak %1.5 oranında düşmüş durumdadır. 2002'den bugüne Türkiye Ekonomisi (Sabit Fiyatlarla) toplam % 40’ın üzerinde büyümüştür. Bu dönemde yani AKP Hükümeti döneminde işçinin ücreti, bu refah artışından pay alacağı yerde gerilemiştir. Yüksek karlılık ve refah artışının yaşandığı dönemde ücretlerinde reel artış görmeyen işçilerden şimdi fedakârlık yapmaları istenemez. Kâra ve refah artışına ortak edilmeyen işçilere krizin ve zararın faturası kesilemez. TİS taleplerimizi dile getirirken Ekonomik Kriz’e ilişkin saldırılara karşı da bir mücadele içerisinde olduğumuz unutulmamalıdır. Bu nedenle mücadele top yekûn yani Sendika ayırımı gözetmeksizin örgütlü işçilerle, örgütsüzlerle ve işsizlerle birlikte verilmelidir. * Hükümet, işverenler ve IMF’nin üzerinde uzlaşma sağlayacağı ifade edilen kimi konular şu ana kadar müzakere masasında bizlere dayatılmıştır. İstihdamda Esneklik bunların başında gelmektedir. Bunun dışında; * İşsizlik Sigorta Fonu’nun Sermayenin kullanımına açılması, * Kıdem Tazminatımızın kaldırılması, * Bölgesel Asgari Ücret Sistemine geçilmesi, * Özelleştirmelerin hızlandırılması gibi uygulamalar üzerinde de uzlaşma sağlanacağı ifade edilmektedir. Çalışanlar olarak bizlerin bu talepleri kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, IMF ile bir stand-by anlaşması imzalanmasına ve bu anlaşmanın krize çare olarak sunulmasına karşı çıkıyoruz. Yaşanan krizin aşılması için geliştirilen hükümet politikalarının sermayeye değil işçi sınıfı ve geniş halk kesimleri lehine oluşturulmasını talep ediyoruz. Ümit ediyoruz ki; Hükümet, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinden işçiler ve emekçilerin tavrı açısından gereken dersi çıkarmıştır. 2009 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Taleplerimizin Hükümet Yetkilileri tarafından açıklamamızda belirttiğimiz kaygılarımız ve taleplerimiz çerçevesinde ele alınacağını diliyor, Hükümetin iş barışını koruma konusunda İşçi ve Emekçilerle aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla, 

TGS Ankara Şube - Tümtis Ankara Şube - Tezkoop-İş Ankara 1 Nolu Şube - Tezkoop-İş Ankara 2 Nolu Şube - Yol-İş Sendikası Ankara 3 Nolu Şube - Petrol-İş Sendikası Ankara Şube - Harb-İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şube