• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ITUC'da Arap kadın ağı toplandı:

Toplumsal cinsiyet politikaları konuşuldu

Arap Sendikalar Konfederasyonu'nu (ATUC) kurmak için toplanacak kongrenin arifesinde, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) bağlı yeni bir bölge örgütü olan Arap Kadın Ağı, 27-28 Eylül 2014 günlerinde Amman'da bir toplantı düzenledi. Toplantıda ATUC'un toplumsal cinsiyet politikası ve Arap dünyasında kadın hakları konuları görüşüldü.

02.10.2014

ATUC'un toplumsal cinsiyet politikasına göre, “Arap dünyasında kadınların sendikal örgütlere katılımı yüzde 25'i geçmiyor”. Bu konunun 1-2 Ekim'deki ATUC Kongresi tarafından kurulacak ATUC kadın komitesince ele alınması gerekecek.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet politikası şu konuları da kapsıyor: eşitlik ve ayırım gözetmeme ilkelerinin hayata geçirilmesi, kadınların karar ve yönetim pozisyonlarına gelmesinin sağlanması, politik katılım ve insana yakışır çalışma. Bu çerçevedeki bir başka konu ise kadınların barış ve güvenlik hakkı ve her tür şiddete karşı mücadele. Bölgede kadınların terörizm ve IŞİD'den kaynaklanan tehditlere maruz kalmaları nedeniyle toplantı gündemi bu konuyu da kapsıyordu.
IndustriALL’dan Haşmeya Muhsin Alsadavi çatışmalardan kaynaklanan şiddetin kadınların yaşamı üzerindeki etkileri konusunda bir sunum yaptı. Ülkesi Irak'taki durum üzerine bilgi veren Haşmeya şöyle dedi:

Milyonlarca işsiz
“Irak bitmek bilmeyen bir savaş hali yaşıyor. Bu durum diktatörlükle başladı, derken komşularla savaşlar, altyapının yıkımı, ambargolar geldi. Bütçenin yüzde 95'i askeri harcamalara gitti. Savaşlar istikrarsızlığa ve gerilemeye yol açtı. Kadınların yüzde 15'i dul. Bu 1,5 milyon dul kadın demek. Bu yüzden 3 milyon çocuk sokaklarda ve 9 milyon insan sefalet içinde yaşıyor. Kadınların çocuklarını geçindirebilecek parayı kazanmaları için desteklenmeleri gerekiyor. 2003'ten sonra kurulan hükümetler etnik temellere dayanıyordu. Yolsuzluk almış başını gidiyor. Vatandaşa aldıran yok. Güvenlik yok, sağlık hizmetleri yok. Paramiliter gruplar ve çeteler kol geziyor. Yezidiler ve Hıristiyanlar IŞİD'den kaçıyor. Başka ülkeler de Irak'a müdahale ediyor. Barış için mücadele veren kadınlar var. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği gerekiyor. Sendikalar şu ikilemle karşı karşıya: Milyonlarca işsiz varken, sendikalar işçileri nasıl temsil edecek? Uluslararası topluluğun kadın mültecileri destekleyecek bir program oluşturması gerekiyor. IndustriALL  bu konuda bir rol oynayabilir.”

Tekrar karanlık çağlara dönmek
Toplantıda şiddet, Suriye'de kadın mülteciler ve kadınların katılımı konularında alınan kararlar kongreye sunulacak. Bütün Arap sendikalarının şiddete karşı mücadeleyi desteklemek üzere 30 Ekim günü bir saatlik bir eylem gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. “Şiddetin artmasmı bizleri tekrar karanlık çağlara götürüyor” diyen kararda, insanlık trajedisine son vermek ve insanların ülkelerine dönmelerini sağlamak için uluslararası topluluk elinden geleni yapmaya çağrılıyor.
2010'da Arap Kadın Ağı kurulduğu sıralarda öngörülen beklentiler gerçekleşmedi, aksine çoğu ülke geriledi. Haşmeya bu konuda şöyle düşünüyor: “Ayaklanmalarda işçi hareketi, öğrenciler ve sivil toplum rol oynadı, ama bu kesimler iyi örgütlenmiş değildi. İslamcılar bunu kullandı.” Kadınlar kullanıldı, “çünkü kadınlar meta, zevk aracı, henüz toplumun önemli üyeleri değiller.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika