• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Toros Tarım

Toros Tarım işyerinde eylemAdana Şubemiz kapsamında bulunan Toros Tarım işyerinde toplu iş sözleşme görüşmeleri 16 Mart 2007 tarihinde başladı. Bu dönemdeki TİS yetkisini, yargı kararıyla almamız nedeniyle TİS görüşmeleri bir yıl gecikmeyle başladı.
27.04.2007

Toros Tarım işyerinde eylemAdana Şubemiz kapsamında bulunan Toros Tarım işyerinde toplu iş sözleşme görüşmeleri 16 Mart 2007 tarihinde başladı. Bu dönemdeki TİS yetkisini, yargı kararıyla almamız nedeniyle TİS görüşmeleri bir yıl gecikmeyle başladı. Bu süre içerisinde işveren çalışma sistemimizi değiştirerek, altı gün çalışıp iki gün hafta tatili yaparken, altı gün çalışıp bir gün hafta tatili yapma sistemine geçtiBir yıl gecikmeli başlamış olduğumuz TİS sürecinde, taslağımızda hak kaybı yaratılmaması nedeniyle, TİS süresinin doğal olarak 1 Ocak 2006 tarihinden başlayarak iki yıllık olması talep edilmiştir. İşveren temsilcileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerden henüz anlaşma sağlanamamış, uyuşmazlık tutulmuştur. Bu süreç içerisinde sözleşmemizin 40. maddesi olan giyim çeki Nisan ayı içerisinde ödenmesi gerekirken işveren bu çeki ödemeyerek sözleşme görüşmelerimizi daha da germiştir. Üyelerimiz bu davranış karşısında işvereni protesto etmek için 24-25-26-27 Nisan 2007 tarihlerinde iş elbiselerini giymeyerek normal elbiseleriyle çalışmışlardır. Bu tarihler içerisinde her gün işyeri kapısı önünde toplanan üyelerimiz, işyeri idari binasının önüne kadar alkışlarla slogan atarak işvereni protesto ettiler.Bu protestonun son günü olan 27 Nisan 2007 tarihinde Şube Başkanımız Ahmet Kabaca da eyleme katılarak bir konuşma yaptı. Kabaca, üyelerimizi işine ve işyerine sahip çıkmalarından dolayı kutlayarak, işverenin sözleşmeyi zora sokacak bu davranışlarından vazgeçmesini talep etti. Kabaca, “Bu sözleşmede beklentimiz sözleşme tarihimiz olan 1 Ocak 2006 tarihinden başlayarak bir sözleşme yapılması ve vardiya sistemimizin tekrar eski haline getirilerek, altı gün çalışıp iki gün hafta tatili yapacak şekilde düzenleme yapılması en önemli hedefimizdir. Yargı kararı ile alınan TİS yetkisi ile masada sözleşmemizin imzalanmasını istiyoruz. Eğer buna işveren yaklaşmadığı takdirde de bu işyerinde grev uygulamasını hayata geçireceğiz. Bunun da sorumlusu masada görüşmeleri geren, adeta anlaşmamak için şartlanmış olarak görünen işveren vekillerinin olacaktır” dedi. Bu tepkinin bir uyarı olarak algılanmasını talep eden Şube Başkanımız Ahmet Kabaca, böyle algılanmadığı takdirde de daha değişik eylemler yaparak tepkilerin dile getirileceğini söyledi.