• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Açıklaması... Basın Açıklaması...

TPAO ÖNCÜLÜĞÜNDE KARADENİZ ENERJİ ÜSSÜ OLMALI

Petrol ve doğalgazda ülkemizin dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması için kamu kuruluşumuz TPAO’nun kamusal niteliğinin ve yapısının güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz.

25.12.2020

Ülkemizin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), kuruluş misyonuna uygun olarak yeni yatırımlara ve hamlelere öncülük etmesi, enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasını sağlayacaktır.

Bu çerçevede Batı Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahasında Tuna-1 kuyusunda keşfi yapılan 320 milyar metreküp büyüklüğündeki doğalgaz rezervi önemli bir dönüm noktası olmuştur. TPAO’ya ait Fatih derin deniz sondaj gemisi ile gerçekleştirilen bu rezerv keşfi, Ağustos ayında duyurulmuş ve Ekim ayında ise rezerv büyüklüğü 405 milyar metreküp düzeyine revize edilmiştir.

Keşfedilen doğalgazın TPAO öncülüğünde ve kendi olanaklarımızla çıkarılması noktasında çalışmalar hızla sürmektedir. Rezerv keşfinden önce yatırımı başlayan Zonguldak Filyos Limanı projesinin önemi ise bulunan doğalgaz kaynağı ile artmıştır. Limanın doğalgazın kıyıya çıkarılması için kullanılması planlanmaktadır.

Karadenizi ülkemiz açısından bir enerji merkezi haline getirecek bu keşif ve projeler, ülkemiz ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır. Milli kuruluşumuz TPAO bu doğrultuda, Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile yeni arama çalışmaları için Filyos Limanı’nda bir üs oluşturmuştur.

Hem enerji lojistiğinde kavşak haline gelinmesi hem de yeni istihdam olanaklarının yaratılması için büyük değer taşıyan bu keşif ve projeleri önemsiyoruz.

Bu çalışmaların merkezinde yer alan TPAO’nun enerjide bağımlılığımızı azaltacak faaliyetlerini destekliyor, bu kuruluştaki tüm yöneticilerimizin ve üyelerimizin gösterdiği olağanüstü gayretleri gururla takip ediyor ve tebrik ediyoruz.

Petrol-İş, yıllardır özellikle Karadeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini dile getirmektedir. 2020 yılında bu çağrının sonuçlarını vermesi ve milli petrol şirketimiz TPAO’nun büyük bir keşif yapmasının, enerji politikalarında kamu eliyle sürdürülecek atılımın stratejik bir adımı olacağına inanıyoruz.

Petrol ve doğalgazda ülkemizin dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması için kamu kuruluşumuz TPAO’nun kamusal niteliğinin ve yapısının güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz