• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO ve BOTAŞ'ta TİS’e yönelik uyarı eylemleri

TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri için TİS’e yönelik uyarı eylemleri yapıldı.
19.03.2009

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından kararlaştırılan TİS sürecine ilişkin taleplerimizin hayata geçmesine yönelik uyarı eylemlerimiz, Şubemize bağlı TPAO Genel Müdürlüğü ve Bağlı işyerleri ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerimizde 17/18 Mart 2009 tarihlerinde üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.Taleplerimizin gerçekleşmesi için örgütümüzün kararına uyarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olan tüm üyelerimizi tebrik eder, taleplerimizin gerçekleşmemesi halinde örgütümüzün alacağı kararlara uyum konusunda aynı hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.SaygılarımızlaPetrol-İş SendikasıAnkara ŞubesiTPAO Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Değerli üyelerimiz,Ülke çapında, TPAO'nun da dahil olduğu yaklaşık 300 bin üyeyi kapsayan 2009-2010 dönemi toplu sözleşme süreci devam etmektedir.TPAO' da, bildiğiniz üzere, gerek kurumun içinde bulunduğu durum, gerek toplu sözleşmeye ilişkin ortak taleplerimizi belirlemek üzere 4.11.2008 tarihinde Genel Merkez Yöneticileri, Şubeler ve bütün temsilcilerimizin katıldığı bir toplantı yapılmış ve bu toplantı hakkında da sizlere bilgi vermiştik.TPAO'da toplu sözleşme görüşmelerine 17.2.2009 tarihinde başlanmıştır. Sendikamız, TPAO Genel Müdürünün de katıldığı bu ilk toplantıda, toplu sözleşme süreci içinde öncelikle, üyelerimizin en temel sorunu olan mevcut ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerektiğini bir kez daha iletmiş ve yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ancak bu talebimizin karşılanmasıyla imzalanabileceği mesajını kurum yetkilileri ile Kamu-İş'e vermiştir.TPAO'da ikinci toplantı 10.3.2009 tarihinde yapılmış ve gerek Kurum yetkilileri gerek Kamu-İş yetkililerine bir kez daha işletmedeki bu sorun konusunda ne gibi bir hazırlık yaptıkları ya da ne düşündükleri sorulmuştur. TPAO yetkilileri ve Kamu-İş'in sendikamıza verdiği cevap, ücret dengesizliklerinin giderilmesi hususunda herhangi bir çalışmalarının olmadığı şeklinde olmuştur. Ülkemizin en büyük kurumlarından olan ve tüm Dünya da tehlike sınıfı en yüksek işkollarından olan bu işletmedeki ücretler, işe alımlarda uygulanan asgari ücret endeksli ücret politikası nedeniyle dramatik boyutta düşük seyretmeye devam etmektedir. TPAO'da, yeni işe alımlarda, yapılan işin ağırlığına uygun bir ücret skalasının derhal uygulamaya konması ücretlerin daha da gerilememesi ve dengesizliklerin oluşmaması bakımından bir zorunluluktur. Çok sayıda üyemizin halen mevcut olan ücret dengesizliğinden kaynaklanan mağduriyetinin, imzalanacak olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi zamlarından önce giderilmesi hayati önemdedir. TPAO'da çalışan üyelerimizde artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Yıllardır üyelerimizin mağduriyetine neden olan ücret dengesizliğine toplu sözleşme masasında çözüm bulmayla ilgili umudumuz tükenmektedir. Sorunumuzun gerçek çözümü üretimden gelen gücümüzdedir. Hepinize başarılar dileriz.Petrol-İş Merkez Yönetim KuruluBOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Değerli üyelerimiz,Ülke çapında, BOTAŞ'ın da dahil olduğu yaklaşık 300 bin üyeyi kapsayan 2009-2010 dönemi toplu sözleşme süreci devam etmektedir.BOTAŞ' da, bildiğiniz üzere, gerek kurumun içinde bulunduğu durum, gerek toplu sözleşmeye ilişkin ortak taleplerimizi belirlemek üzere 6.11.2008 tarihinde Genel Merkez Yöneticileri, Şubeler ve bütün temsilcilerimizin katıldığı bir toplantı yapılmış ve bu toplantı hakkında da sizlere bilgi vermiştik.BOTAŞ' da toplu sözleşme görüşmelerine 17.2.2009 tarihinde başlanmıştır. Sendikamız bu ilk toplantıda, toplu sözleşme müzakerelerine geçmeden önce, üyelerimizin en temel sorunu olan ücret dengesizliklerinin giderilmesini ve bu dengesizliğin oluşmasına neden olan, 2000 yılına kadar işletmede uygulanmakta olan Ücret Skalası ve Yan Kademe sisteminin yeniden uygulamaya konulması gerektiğini Kamu-İş ve BOTAŞ yetkililerine iletmiş ve yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ancak bu talebimizin karşılanmasıyla imzalanabileceği mesajını vermiştir.BOTAŞ' da ikinci toplantı 11.3.2009 tarihinde yapılmış ve gerek kurum yetkilileri gerek Kamu-İş yetkililerine bir kez daha işletmedeki bu sorun konusunda ne gibi bir hazırlık yaptıkları ya da ne düşündükleri sorulmuştur. BOTAŞ yetkilileri ve Kamu-İş tarafından sendikamıza verilen cevap, ücret dengesizliğinin farkında oldukları, fakat bu sorunu giderecek bir yöntem olarak Ücret Skalası Yan Kademe sistemini yeniden yürürlüğe koymak istemedikleri şeklinde olmuştur.BOTAŞ yönetimi, ücret dengesizliğinin farkında olduklarını fakat bunu düzeltecek iradenin kendileri olmadığını, bu durumun toplu iş sözleşmesiyle çözümlenebileceğini ve onayının da ancak Kamu-İş tarafından verilebileceğini söylemişlerdir. Sendikamızca, bütün bu sıkıntı ve mağduriyetlere neden olan ücret dengesizliğinin bir defaya mahsus çözümü değil, kalıcı bir ücret politikası olarak sürdürülebilmesi bakımından Ücret Skalası ve Yan Kademe sisteminin yeniden uygulanmaya başlanmasına ise kurum yönetimi ısrarla karşı çıkmaktadır. İşletmede halen üyelerimiz tarafından yürütülmekte olan güvenlik işlerinin hizmet alımı yoluyla yürütülmesi yönündeki kurum içi hazırlıktan vazgeçildiği yönünde bir açıklamada da bulunulmamıştır.Değerli üyelerimiz,Yıllardır giderek artan sayıda üyemizin mağduriyetine neden olan bu en temel sorunumuzun bu dönemde de kalıcı olarak çözüme kavuşturulmak istenmediği görülmektedir. Karşı tarafı, yaşadığımız sorunun çözümü bakımından toplu sözleşme masasında ikna etmeyle ilgili umudumuz tükenmektedir. Görülmektedir ki sorunumuzun gerçek çözümü üretimden gelen gücümüzdedir. Hepinize başarılar dileriz.

Petrol İş Merkez Yönetim Kurulu