• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

DİSK ve DİSK'e Bağlı Sendikalardan Destek:

TPAO ve TPIC İşçilerinin Yanındayız

TPAO tarafından petrol fiyatlarında meydana gelen düşüş gerekçe gösterilerek işten çıkarılmaları gündeme gelen 600’ü aşkın TPIC işçisi ile dayanışmak ve desteklerini sunmak üzere DİSK ve DİSK’e bağlı sendika başkan ve yöneticileri Petrol-İş Sendikasını ziyaret etti.

12.01.2015

Kuleleri terk etmeyerek TPAO yönetimini geri adım attıran TPIC işçilerinin ziyaretine DİSK şube yöneticilerinden Ağrı, Kars ve Dersim şube başkanları yoğun kar nedeniyle katılamazken, DİSK Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Gürgün, DİSK Bölge Başkanı Serdar Ekingen, Disk Genel-İş Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Salih Doğrul ve şube yöneticileri, DİSK Genel-İş Van Şube Başkanı Salih İpek ve şube yöneticileri, DİSK Genel-İş Batman Şube Başkanı Murat Akın ve şube yöneticileri katıldı.

“Mücadeleniz mücadelemizdir”

Ziyarette DİSK adına konuşma yapan Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Gürgün, “Emeğin bu kadar değersizleştiği bir dönemde işçi kıyımı anlamına gelen bu girişimi kabul etmiyoruz. Mücadeleniz bizim de mücadelemizdir. Bugün Batman'da yapılan ve hiçbir vicdana sığmayan işten çıkarmalara karşı DİSK ve DİSK’e bağlı sendika başkan ve yöneticileri olarak tepkimizi ortaya koymak ve dayanışmak için buradayız. Batman'da oynanan oyun TPAO'nun özelleştirilmesidir. Hükümetin son dönem politikalarına tüm emek dostları olarak karşı çıkmalı ve yaşamın her alanında dayatılan baskı ve sömürü politikalarına karşı tek vücut olmak zorundayız. DİSK olarak yıllardır alanlarda verdiğimiz mücadeleyi bugünde TPIC ve TPAO işçilerinin onurlu mücadelesine destek olarak vermeye devam edeceğiz.” dedi.

DİSK Genel-İş Sendikası bölge şubeleri adına bir değerlendirme yapan DİSK Bölge Temsilcisi Serdar Ekingen, “DİSK olarak bu tür girişimlere her zaman duyarlıyız. Taşeronluk ve özelleştirme politikalarının geldiği aşamayı göstermesi bakımından ibret verici bir durumla karşı karşıyayız. Mücadelenizde yanınızda olacağımızı belirtiyor, hükümetin bu yanlış politikalardan vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz.” diye konuştu.

Daha sonra Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkan Yardımcısı Sertip Özdemir yaşanan süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.  Özdemir, “Yapılan uygulamayı kabul etmeyeceğiz. Ankara nezdinde girişimlerimiz devam ediyor. Oynanan oyunu boşa çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”dedi.