• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası Batman Şube Yönetimi'nden Açıklama:

TPAO ve TPIC'te TAŞERONLAŞMAYI DURDURUN

TPAO ve TPIC’te, asli pek çok işin taşerona verilmesi nedeniyle ve bu işyerlerinde taşeronlaşmanın engellenmesi amacıyla Batman şube yönetimi adına Şube Başkanı Mustafa Mesut Tekik bir basın açıklaması yaptı.

13.08.2014

Petrol-İş Sendikası Batman şube yönetimi  tarafından basın ve kamuoyuna yönelik yapılan açıklamanın tam metni aşağıdadır:

 

Petrol ve enerji sektörü, doğası gereği, ağır ve tehlikeli iş kolu diye nitelenen ve bu bağlamda, çalışma esasları ve koşulları net belirlenmiş olması gereken bir işkolu içerisindedir.

Hemen her gün iş kazalarının, patlamaların, gaz kaçaklarının olduğu Petrol işkolunda, güvenceli, kadrolu, örgütlü ve insan onuruna yakışır bir statüyle çalışma yaşamını tesis etmek, hem Anayasal bir zorunluluk hem de insani bir görev olarak yetkililerin önünde durmakta.

Sendikamız Petrol-İş ve bizler, yıllardır bunun mücadelesini vererek, müteahhit ve taşeron işçilerinin statülü, güvenceli, kadrolu, örgütlü ve insana yakışır bir çalışma sistemiyle istihdamını özellikle vurguladık ve bu anlamda pek çok eylem-etkinlik gerçekleştirdik.

Son olarak, sendika genel merkezimiz, bir müfettiş araştırması talebi ve dava açmak suretiyle, TPAO ve TPIC’te, asli pek çok işimizin taşerona verildiğini tespit etti, bu konuda tüm taşeron, müteahhit ve yedi emin diye nitelediğimiz emekçilerin ya kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdamını talep etti. Bu talep, aynı zamanda söz konusu emekçilerin tümünün sendikalı, örgütlü olmasını da içermekte.

Ancak, ilgili Bakanlık ve işveren, bu taleplerin kabulüyle ilgili olumlu adım atmak bir yana, emekçilerin işine son vermek gibi klasik bir tutumla bizlerin karşısına çıkmaktadır.
Kamuoyuna ve ilgili tüm çevrelere açıkça belirtmek isteriz ki, müteahhit, taşeron ve yedi emin diye nitelediğimiz tüm emekçilerle beraber olacağız ve ekmeğimizi kimseye yedirmeyeceğiz.

Bu basın açıklamasının bir uyarı olarak ele alınmasını belirtir, ilgili siyasi çevrelerden desteklerini beklerken, mücadelemizin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğimizi özellikle vurgularız.

Mustafa Mesut Tekik
Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı