• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO Yönetimi Sorunlara Çözüm Üretmek Yerine Yeni Sorunlar Yaratmaya

11 Mayıs 2004türkiye Petrollerinde artık bıçak kemiğe dayanmıştır.yönetimin keyfi ve çözüm arayışından uzak tavırları işçilerimizin çalışma hayatını her geçen gün biraz daha zora sokmaktadır. Sendikamızın her türlü iyi niyetli çözüm arayışları ne yazık ki sonuçsuz kalmaktadır. Batman, Adıyaman ve Trakya’ daki sendikamız üyesi müteahhit işçilerinin sorunu hala çözülmemiştir.
11.05.2004

11 Mayıs 2004türkiye Petrollerinde artık bıçak kemiğe dayanmıştır.yönetimin keyfi ve çözüm arayışından uzak tavırları işçilerimizin çalışma hayatını her geçen gün biraz daha zora sokmaktadır. Sendikamızın her türlü iyi niyetli çözüm arayışları ne yazık ki sonuçsuz kalmaktadır. Batman, Adıyaman ve Trakya’ daki sendikamız üyesi müteahhit işçilerinin sorunu hala çözülmemiştir. Türk-iş ile hükümet arasındaki protokole rağmen resen emeklilik işlemlerine devam edilmektedir.Türk-iş ile hükümet arasında yapılan bir başka protokole göre kadro alması gereken geçici işçilere hala kadroları verilmemiştir.Petrol arama faaliyetlerinde çalışan Sismik-1 ve Sismik -2 ekipleri ile Gravite ekibinde asgari ücretle çalışan mevsimlik işçilerin ücretleri ve çalışma koşulları iyileştirilmemiştir.Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesislerindeki 16 üyelerimizden 7 ’ sinin iş akdi 14 Mayıs’ ta sona erdirilmek istenmektedir. Başta Genel Müdür olmak üzere TPAO Yönetimi, Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile şoförlük hizmetlerinde Taşeron işletmeciliğini başlayarak ucuz işgücü ve sendikasızlaşma operasyonuna girişmiş, TPOA’ da da özelleştirme harekatını başlatmıştır.Çok yakın bir gelecekte TPAO, bu yönetim anlayışı ile özelleştirilen kamu malları kervanına katılacaktır. TPAO’ da üretim ve istihdam arttırılmalıdır. Bunun içinde Arama, Sondaj ve Üretim faaliyetlerine yatırım yapılmalıdır. Sendikamız merkezi düzeyde aldığı iş bırakma kararı ile bu gün Batman, Adıyaman,Trakya ve Ankara’da iş bırakarak üretimden gelen gücünü ve demokratik hakkını kullanmıştır.Hiç kimse kendini Toplu sözleşmelerin ve yasaların üstünde göremez. Tek isteğimiz üreten bir Türkiye Petrolleridir.Bunun için Eşit, Adil, Refah ve huzurlu bir çalışma ortamı istiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan