• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BATMAN ŞUBEMİZ EYLEMDEYDİ:

TPAO'dan Vazgeçmiyoruz

TPAO’nun özelleştirilmesine karşı çıkan Petrol-İş Sendikası Batman Şubesine üye işçiler bu sabah mesai saatinden önce Bölge Müdürlüğü önünde bir protesto gösterisi düzenleyerek “Petrolümüze ve TPAO’ya sahip çıkalım” dediler.

08.05.2013

Petrol-İş Sendikası, Batman Şubesi  Türk Petrol yasa tasarısı görüşmelerine bu sabah saatlerinde yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. TPAO Bölge Müdürlüğü giriş kapısı önünde mesai öncesi toplanan işçiler, ’Petrolümüze ve TPAO’ya sahip çıkalım’, ’TPAO’dan vazgeçme’ yazılı dövizler açtı.  Burada bir konuşma yapan  Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Mustafa Tekik, tasarının hükümet tarafından oldu bittiye getirilerek yasalaştırılmaya çalışıldığını belirterek şöyle dedi “Tasarının komisyon çalışmalarına gelen son halinde, özel sektörün talep ve önerilerinin temel alındığı açıkça görülmekte, çalışanların değil yerli ve yabancı sermayenin menfaatlerinin gözetildiği anlaşılmaktadır.”

Kamu yararı kalkıyor
Hükümetin yasa tasarısında ısrarcı olduğunu savunan Tekik, TBMM Genel Kurul’una gönderilen tasarı ile özel sektörün çıkarları için milli çıkarlardan vazgeçildiğini  vurgulayarak konuşmasına şöyle devam ettii: “Petrol hakkı talebinin milli menfaatlere uygun olması kriteri, tasarının bu konuyu düzenleyen 7’nci maddesinden çıkarılmıştır. Petrol hakkı talebinde başvurunun değerlendirilmesinde, teknik yeterlilik de aranmayacaktır. Bu düzenlemelerle petrol hakkı taleplerinde kamu yararı gözetilmesi esası ortadan kaldırılmıştır” .

Sermayenin çıkarları gözetiliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın  TPAO’nun THY modeli ile özelleştirileceğini açıkça belirttiğine işaret eden Tekik:  “Bu, hükümetin TPAO’nun kamusal niteliğini ortadan kaldırma hedefinin itirafıdır.  Petrol sektöründe yerli ve yabancı sermayenin menfaatleri uğruna ulusal çıkarlara aykırı bir şekilde hazırlanan Türk Petrol Kanunu Tasarısı’nın yasalaşmasına izin vermiyor,  TPAO’dan vazgeçmiyoruz” dedi . Basın açıklamasının ardından  ardından sendikamız üyeleri işyerlerine döndü.