• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPI Kompozit Kanat Sanayii ve Ticaret A.Ş İşyeri Yürütme Komitesi Toplandı

Basın Servisi
11.02.2014

İzmir Şubemize bağlı bulunan 2 yıl önce 165 kişi ile örgütlendiğimiz iş yeri süratle büyüyerek 502 üyeye ulaştı. Bu yıl içerisinde 600 üyeye ulaşması beklenen iş yerimizde Şube Başkanımız A.Gani Gündoğdu  ve Yönetim Kurulu iş yeri temsilcileri ile görüşerek her vardiyadan ve her üniteden 2 şer arkadaşımızın seçimiyle 50 kişilik işyeri yürütme komitesi oluşturuldu.

İlk toplantısını 9 Şubat 2014 günü yapan iş yeri komitesi işyeri sorunlarını tartıştı. Tartışılan konular Şube Başkanlığına rapor edildi.

Önümüzdeki haftalarda tekrar toplanacak komiteye işyeri Genel Müdürü de davet edilerek iş yeri sorunları tekrar değerlendirilecektir.

Şube Yönetimimiz ve işyeri temsilcilerinin sorunlarla ilgili yükünü hafifletecek olan komitenin oluşumundan dolayı bütün üyelerimiz memnuniyetlerini Şube Başkanımızı arayarak iletmiş ve teşekkür etmişlerdir.

Kaynak: İzmir Şube