• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'ndan Açıklama:

TPIC İşçileri İçin Kalıcı Çözüm İstiyoruz

Petrol-İş Sendikası'nın TPIC işyerinde örgütlenmesinin ardından asıl işverenin belirlenmesi için Ankara'da devam etmekte olan davanın ilk duruşması 22 ocakta yapılacak. Dava süreci Ankara'da devam ederken, bir yandan da TPAO'nun TPIC ile olan sözleşmesini yenilememek istemesi nedeniyle yaşanılan sıkıntılarla ilgili, Petrol-İş Sendikası, TPAO genel müdür vekili ve TPIC genel müdürü ile görüştü. Yaşanan süreçle ilgili merkez yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı.

19.01.2015

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir:

Bilindiği gibi sizler sendikamızda örgütlendikten sonra asıl işverenin kim olduğunu ve Toplu İş Sözleşmesi'ni kiminle yapacağımızın belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı'na başvurmuştuk. Çalışma Bakanlığı müfettiş incelemesi sonucunda asıl işverenin TPIC olduğuna karar vermişti. Bu karara TPIC, asıl işverenin taşeron şirket olduğunu iddia ederek dava açmıştı.

Ankara'da devam etmekte olan davanın duruşması 22.01.2015 tarihinde yapılacaktır. Bu dava sonucunda asıl işverenin kim olduğu tespit edilerek, toplu iş sözleşmesini yapacağımız işveren de belirlenmiş olacaktır. Temennimiz bu davanın en kısa sürede sonuçlanarak belirsizliğin ortadan kalkması ve TPIC çalışanlarının TİS'ne kavuşmalarıdır.

Bir taraftan bu dava süreci devam ederken, diğer taraftan da 2014'ün son günlerinde petrol fiyatlarındaki düşüş gerekçesiyle TPAO'nun sondaj faaliyetlerini azaltması nedeniyle TPIC ile olan sözleşmesini 2015 yılı için yenilemek istememesinden kaynaklı ciddi bir sorunu sizlerin duyarlılığınız işinize ve ekmeğinize sahip çıkmanızla sendikamızın, TPAO ve TPIC yöneticilerinin yoğun çabaları, siyasetçilerin ve enerji bakanlığının katkılarıyla geçici olarak çözüme kavuşturulmuştu.

Sendika olarak bu sorunun geçici değil kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz. Bu amaçla 13.01.2015 tarihinde Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen ve Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül'in katılımı ile TPAO Genel Müdür Vekili sayın Besim Şişman ile TPIC Genel Müdürü sayın Mithat Cansız ile görüşmeler yapılmış ve karşılıklı fikir alışverişi ile birlikte sendikamızın görüş ve önerileri sayın genel müdürlere iletilmiştir.

Her iki sayın genel müdür de bu sorunun çözümü için olumlu yaklaşımlarını açıkça ortaya koymuşlar, çabalarını devam ettireceklerini bizlere beyan etmişlerdir. Bizler de sorunun çözümü için çalışmalarımızı hem şirketler, hem bürokratik hem de siyasi alanda sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu gibi sorunların çözümünün biraz zaman alacağını bilsek de bizler bu sorunun hiç kimsenin işinden ve ekmeğinden olmayacağı bir şekilde kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Siz değerli üyelerimizin örgütlü olmanın bilinciyle hareket etmelerini diliyor, hepinize sevgilerimizi sunuyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu adına
Mustafa Öztaşkın
Genel Başkan