• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Trakya Şubemizden TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Önünde Basın Açıklaması

Basın Servisi
18.02.2014

18 Şubat tarihinde Trakya Şube Yönetimimiz ve Trakya TPAO'da örgütlü üyelerimiz ile birlikte TPAO İşyeri önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması Şube Başkanımız Turgut Düşova tarafından yapıldı. Yaptığı basın açıklamasında Düşova şunları söyledi; " TPAO yönetiminin aldığı karar doğrultusunda TPAO parçalanıp özelleştirmenin yolu açılmak istenmektedir.

TPAO Petrol Sektöründe en stratejik kuruluştur. Aynı zamanda Türkiye'de en karlı şirketlerden en ön sıralarda yer almaktadır, ancak böyle önemli bir kuruluş çıkan petrol konumuyla, şimdide yeniden yapılanma bahanesiyle TPAO yok edilmek istenmektedir.

Biz sendika olarak TPAO'nun yok edilmesine karşı üyelerimizle birlikte mücadelemizi sonuna kadar vermekte kararlıyız.

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Kadro sınavlarında TİS'e aykırı davranmakta, kadro sınavlarında işverenin hedef aldığı kişilere soru vermektedir, ayrıca işveren bu tutuma karşı çıkan işyeri temsilcileri görevlerini yaptıkları için disipline vermektedir. İşverenin iş barışını bozan sendikayı tanımayan bu tutumunu protesto ediyoruz"

Basın açıklamasından sonra üyelerimiz slogan atarak dağıldı.

Kaynak: Trakya Şubesi