• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜPRAŞ OLDU BİTTİLERLE YÖNETİLEMEZ İŞVERENİN ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN EYLEMİNİ KABUL ETMİYORUZ!

Dört şubemizin örgütlü olduğu Tüpraş'ta, işverenin çalışma koşullarında işçi aleyhine yapmak istediği değişiklikler, Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubelerimizde eş zamanlı yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi.

02.12.2020

Yıllardır örgütlülüğümüzü sürdürdüğümüz Tüpraş'ta, işçinin itiraz ettiği vardiya ve bakım servisi ara dinlenme saatlerinin işveren tarafından değiştirilmesine tepki olarak, bugün Tüpraş'ta örgütlü Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubelerimizde eş zamanlı ortak basın açıklaması yapıldı. Dört ilde yapılan ve üyelerimizin kitlesel katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır.

Ülkemiz pandemi nedeniyle zor günlerden geçerken, Tüpraş kesintisiz üretimine devam etmektedir. Ekonominin ihtiyaçlarını ve talebi karşılamak adına Tüpraş işçisi özverili bir çalışma içerisindedir.

Salgın boyunca 12 saatlik mesaiyle, çift vardiya sisteminde çalışarak üretimin sürekliliği sağlanmıştır. Sağlık risklerini göze alarak gösterdiğimiz bu gayretlere tüm Türkiye’nin tanık olması ve ülkemize yaptığımız bu hizmet Tüpraş işçisine yeter...

Başımız dik...

Görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Nitekim Tüpraş işvereni bu hakkı, tarafımıza ilettiği yazıyla teslim etmektedir. İlgili yazıda, bu zor sürecin en önemli aktörünün çalışanlar olduğu belirtilmektedir. Özverili çalışmalarımız övülmekte, gayretlerimiz için bize ve ailelerimize teşekkür edilmektedir.

Bu teşekkürün gereği, çalışma barışını güçlendirecek yaklaşım ve adımlardan geçmektedir.

Ancak Tüpraş işvereni tam tersi bir eylem içerisinde olmuş, aynı yazıda işçinin itiraz ettiği vardiya ve bakım servisi ara dinlenme saatleri değişikliğini dikte etmiştir.

Tüpraş işvereni, işçinin moral ve motivasyonunu kırmak, Tüpraş’ta çalışma barışını bozmak için elinden geleni yapmaktadır.

Üstelik söz konusu değişiklikler, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık risklerinin azaltılması ve çalışanların menfaati ile gerekçelendirilmektedir.

Bu değişikliklere aynı gerekçelerle karşı çıkıyoruz...

İşveren tarafından çalışanlara iletilen yazı, kendi içerisinde birçok çelişki ve yanlışı barındırmaktadır. Kanunda gece çalışmasının hangi saat dilimlerinde olduğu belirlenmiştir. Yapılmak istenen değişikliklerle gece çalışması iddia edildiği gibi azaltılmamaktadır.

Vardiya değişiminin emniyetli yapılmasının sağlanması ise vardiya saatlerinin değiştirilmesinden önce yetkin proses yönetimi ve iş akışı sistemi ile ilgilidir.

Öte yandan değişikliklerle trafikte geçen zamanın azalacağı iddia edilirken servislerin işyerine varış saatlerinin öne çekilmesi ile bu tasarrufun işçinin yararına düşünülmediği ortaya çıkmaktadır. 

Vardiya ve servis saati değişiklikleri ile çalışanlar, gece saatlerinde uyanmaya ve sabah saat 05.30’da servise binmeye zorlanmaktadır.

Yine bakım ara dinlenmelerinde yapılmak istenen değişiklik, mola vermeden çalışılan saatleri uzattığı için çalışan emniyeti açısından yeni riskler doğuracaktır.

Daha önce yaptığımız basın açıklamasıyla tepkimizi gösterdiğimiz üzere, Tüpraş işçisi bu değişikliklere ve değişikliklerin uygulanma biçimine itiraz etmektedir.

Ancak Tüpraş işvereni, sendikamızın ve üyelerimizin itiraz ve tepkilerine kulak tıkamakta, tek taraflı bir tutum içerisinde hareket etmektedir. Bu tutumu, açık bir dayatma olarak değerlendiriyoruz.

Tüpraş, ne dayatmalar ve ne de oldu bittilerle yönetilecek bir kuruluş değildir. Bu gerçeği en iyi, Tüpraş yönetici ve idarecileri bilmektedir. Buna rağmen, işçilerin görüşü dikkate alınmadan vardiya saatleri ve bakım mola değişikliğinde ısrar edilmektedir.

Yapılmak istenen değişikliklerin artık adı konmalıdır. Hedeflenen bir salgın fırsatçılığıdır.

Tüpraş işvereni, geçmişte Yüksek Hakem Kurulu’nun skandal kararlarının arkasına nasıl sığındıysa şimdi de salgın döneminin hassas şartlarında fırsatçılık peşine düşmüştür.

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu, böylesi bir anlayışla, Tüpraş işçisini ve onun temsilcisi sendikayı karşıya alarak yönetilemez. Yıllar içerisinde oluşmuş ve üretimde verimliliği sağlamış olan çalışma sistemi, küçük maliyet hesaplarıyla değiştirilemez.

Ayrıca bu tür düzenlemeler, işçinin sosyal yaşamı ve ailesiyle birlikte oluşturduğu kurulu düzeni dikkate alınmadan tek taraflı bakış açısıyla gündeme getirilemez.

İşvereni, yönetim hakkını sınırsız ve fütursuzca, “ben yaptım oldu” anlayışıyla kullanmak yerine bunca yıllık karşılıklı edinilmiş endüstriyel ilişki ve diyalog alışkanlıklarını bir yana bırakmadan sorumlu bir şekilde sürdürmeye, 2 Aralık’ta ortaya koymayı planladığı çalışma barışı ve işletme huzurunu bozacak eylemlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Tüpraş işçisi, geçmişte olduğu gibi bugün de, işine ve çalıştığı işletmeye sahip çıkacak, Tüpraş’ta çalışma barışını ortadan kaldıracak ve işletmenin zararına olan tüm uygulamalara karşı durmaya devam edecektir.