• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜPRAŞ’ta gerçek kahraman: Petrol - İş! | Zülfikar Doğan-Akşam

Bütün manşetler, Koç Grubu ve Shell ile dolu. Rekor fiyata, 4 milyar 140 milyon dolarlık bedele övgüler var. Parayı veren düdüğü çaldığı, devir para ve “ye kürküm” devri olduğu için, kürkü, parası olmayan, sadece emeği, bileği, beyni olanın da hükmü ve değeri olmadığı için yapılanlar fark edilmiyor.

ZÜLFİKAR DOĞAN
15.09.2005

Bütün manşetler, Koç Grubu ve Shell ile dolu. Rekor fiyata, 4 milyar 140 milyon dolarlık bedele övgüler var.

Parayı veren düdüğü çaldığı, devir para ve “ye kürküm” devri olduğu için, kürkü, parası olmayan, sadece emeği, bileği, beyni olanın da hükmü ve değeri olmadığı için yapılanlar fark edilmiyor.

Bence TÜPRAŞ’ta, hakiki kahraman, ihaleyi bugüne ve bu fiyata taşıyan Petrol- İş!

Petrol - İş, mütevazı bütçesiyle, şan- şöhret - ün - nam sahibi olmayan hukukçuları ile tüm ülkenin malı olan bu tesisler için “adalet ñ yetim hakkı” mücadelesi yürütmeseydi, herkese “abooov!” dedirten bu fiyat gerçekleşmezdi.

İsa’nın hakkı İsa’ya, Musa’nın hakkı Musa’ya!

İşçilerin ve sendikalarının hakkı da, işçilere ve sendikalarına!

Yürüttükleri hukuk mücadelesinin madalyası, millet malının satışında, millet Hazinesine sağladıkları dört misli fiyatın gururu da onlara. Petrol - İş’e ve “Yüce Türk Ulusu adına!” karar veren yargıçlara!

Geçen yıl Ocak ayındaki ihalede yüzde 51 değil, yüzde 67 hisse için 1.3 milyar dolar veren ve ihaleyi “kazandığı” ilân edilen, Zorlu - Tatneft de şaşkındır herhalde. Zorlu Grubu zaten bu defaki ihalede, açılış fiyatı 2.7 milyar doları bulunca çekildi.

Şimdi TÜPRAŞ ihalesi için o zaman yazılanlara, yapılan yorumlara bakıyorum da İdare Mahkemesi’ne dava açtığı için Petrol - İş’e küfür, hakaret yağdıranlardan, “1.3 milyar dolar muhteşem, fiyatı piyasa belirler! TÜPRAŞ’ın piyasa değeri bu! Bunlar hep böyle mahkemelere gidip, Türkiye’nin, özelleştirmenin önünü kesiyorlar! Zaten yargı, küreselleşmenin, ekonomik gelişmenin önünü tıkıyor!” diyenlerden çıt yok!

Hiçbiri Petrol - İş’in adını bile anmıyor. 4 milyar 140 milyon dolarlık fiyata secde ediyorlar. “Beklentilerin üzerinde” diyorlar.


Geçen yıl, yüzde 67 hisseye 1.3 milyar dolarla TÜPRAŞ’ın değerinin 2 milyar dolar olduğunu söyleyenler, Petrol - İş’in “en az 9 milyar dolar!” raporuna gülenler, şimdi yüzde 51’e, 4.1 milyar dolar verilince; “Canım zaten TÜPRAŞ’ın piyasa değeri 8-9 milyar dolardı. İhalede oluşan fiyat bunu teyit etti” diyorlar.


Çevirin kazı yanmasın babalar!
Bu varlıklara sahip çıkmak, satılacaksa çatır çatır pazarlıkla, hakiki ya da hakikiye yakın bir fiyattan satılması için adalet, hak-hukuk yollarını aramak herkesin görevi.

Tek yurtsever, küreselciler, özelleştiriciler, “satın gitsinciler” değil.
Ne işçi hain, ne sendika hain. Herkes bu ülke için iyinin peşinde, derdinde.
Başta Başbakan Tayyip Erdoğan, Özelleştirmeden de mesul Bakan Kemal Unakıtan, ÖİB Başkanı Metin Kilci ve tüm yöneticiler ile, geçen yılki ihale iptal edilince işçi sendikasına ve 10. İdare Mahkemesi’ne bozuk atan yazar-çizer-yorumcu ve akademisyenlerin tümünün işçilere, Petrol - İş Sendikası’na, 10’uncu İdare Mahkemesi hakim heyetine bir “özür ve teşekkür” borcu var.

Ülkeye “ilâve” 3 milyar dolar kazandırdılar, az mı? Sivrisinek saz mı?

Sendikaya kızmak farz mı?

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ