• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

AÇIKLAMA... AÇIKLAMA... AÇIKLAMA...

Tüpraş’ta İşvereni Uyarıyor, Sorumlu Davranmaya Çağırıyoruz!

Merkez Yönetim Kurulumuz, Tüpraş’ta devam eden sözleşme sürecine ilişkin bir açıklama yayınladı.

06.05.2019

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ'ta, 2019-2020 dönemini kapsayan toplu sözleşme sürecinde herhangi bir müzakere zemini kurulamamış ve gelinen aşamada tarafsız arabulucu tayin edilerek ilk toplantısı dün gerçekleştirilmiştir.

TÜPRAŞ sözleşme görüşmelerinin geldiği bu nokta, işverenin idari maddelerde ön koşullar öne sürmesi ve uzlaşma çabasına dahi yer bırakmayacak olumsuz tavrının sonucudur. İşveren, bu sözleşme döneminde daha öncekilerden farklı bir tutum geliştirmekte ve süreci salt hukuki prosedürlerin tüketilmesi biçiminde ele almaktadır. Bu tutum, işveren açısından sözleşmenin Yüksek Hakem Kurulu'nda bağıtlanmasının tercih edildiğini göstermektedir.

Grev yasağı olan TÜPRAŞ'ta işverenin böyle bir tercih içerisinde olması, kuruluşundan bugüne kadar işyerinde tarafların sorumlu tavrı ile inşa edilmiş sözleşme yürütme kültürüne ve tesis edilmiş çalışma barışına büyük zarar vermektedir.

Sendikamız ve TÜPRAŞ işçisi, işyeri kültürüne uygun biçimde sözleşme masasında kalarak sonuna kadar müzakere etme ve işverenle anlaşma hassasiyeti içerisinde olmuştur. Buna karşılık işveren, 3 yıllık sözleşme, mazeret izinleri ve vardiya sisteminin değiştirilmesi gibi idari konuları, sözleşme görüşmelerinin bir koşulu olarak dayatmaktadır. TÜPRAŞ'ta toplu sözleşme süreçleri, dayatmalarla ve diyaloğa kapıyı kapatan bir yaklaşımla asla sürdürülemez.

TÜPRAŞ'ta gerçekleştirdiğimiz çeşitli eylemlerle, işverene uyarılarımızı yaparak anlaşma zemininin oluşturulması çağrısında bulunduk. Mesaj ve tepkilerimizi, TÜPRAŞ'a ve burada yürütülen faaliyetin önemini ve özelliklerini gözeterek verdik.

Rafinerilerin Türkiye ekonomisi için nasıl stratejik bir önemi olduğunu en iyi TÜPRAŞ işçisi bilmektedir. Ancak işveren, bu sorumlu ve hassas tavrımıza karşın, uzlaşmaya yanaşmamakta ve mesajlarımıza kulak tıkamaktadır.

Bugün sözleşme sürecinde içinde bulunulan yeni safhanın, işyerinde yıllara dayanan endüstriyel ilişkiler sistemine uygun biçimde, bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir kez daha altını çiziyoruz; TÜPRAŞ işçisi, yıllardır alınteri ve mücadelesi ile elde ettiği kazanımların, dayatma ve pazarlık konusu yapılmadığı takdirde her türlü müzakereye açıktır.

İşvereni, aynı sorumlu tavrı göstermeye davet ediyoruz; Toplu sözleşme süreci, işyerinin sözleşme yürütme kültürü ve çalışma barışına uygun olarak iki tarafın ortak akıl ve iradesiyle nihayetlendirilmelidir. Bu mesajlarımızı dikkate almayan ve duruma duyarsız kalan işveren, bizi sesimizi daha fazla yükseltmeye ve üretimden gelen gücümüzü daha fazla hissettireceğimiz eylemlere zorlamaktadır.

Stratejik bir sektörde yer alan TÜPRAŞ'ta faaliyetlerin aksaması ve piyasanın bundan olumsuz etkilenmesinden en çok TÜPRAŞ işçisinin rahatsız olacağı bilinmelidir.

İşverene buradan bir kez daha sesleniyor, sorumlu davranmaya çağırıyoruz...! Toplu sözleşme sürecinde, Yüksek Hakem Kurulu'na bırakılmadan, her dönem olduğu gibi karşılıklı anlayış ve sağduyu çerçevesinde bir anlaşma sağlanmalıdır.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

 

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır. Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir. Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İst...
devamı