• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜRK-İŞ: 'İşçilerin kıdem tazminatı hakkı korunmalı'

TÜRK-İŞ, işçilerin kıdem tazminatı hakkının anayasal güvence altına alınmasını istedi.

HÜRRİYET
30.12.2011

TÜRK-İŞ'in TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna gönderdiği ve yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin görüş, tespit ve önerileri içeren raporda, konfederasyonun, cumhuriyetin temel niteliklerini düzenleyen hükümler çerçevesinde, çağdaş ve demokratik ilkeleri benimseyen, toplumsal ve bireysel özgürlükleri esas alan, hukukun üstünlüğü temeline oturan, erkler arasındaki denge ve ahengi koruyan, uygarlık yolunda değişime ve gelişime açık, toplumumuzun temel değerleriyle bütünleşmiş, demokratik, ekonomik ve sosyal hakların özgürce kullanılmasına imkan sağlayacak anayasa hazırlıklarına, toplumsal uzlaşıda yer alarak katkı vermeye hazır olduğu belirtildi.  

Bugüne kadar 17 kez değiştirilen 1982 Anayasası'nın yasaklayıcı yaklaşımların etkisinden kurtulamadığı ifade edilerek, hazırlanacak anayasanın toplumun tüm kesimlerinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alması ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden bireylerin veya grupların söz söyleme, ekonomik ve siyasi katılım haklarını genişletmesi gerektiğine işaret edildi.

Örgütlü kesimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin anayasa hazırlık sürecine etkin katılımlarının sağlanmasına, şeffaf ve demokratik bir tartışma sürecinin işletilmesine azami ölçüde özen gösterilmesi talep edilen raporda, “Yeni anayasa, çalışanlar açısından, özellikle işçi-işveren arasında uluslararası normların benimsediği hükümlere dayalı, çalışanların örgütlenme ve toplu hareket haklarına imkan veren bir felsefeye sahip olmalı ve toplumsal dengeleri gözetmelidir” ifadelerine yer verildi.

-“Hak grevinin olmadığı bir sistem eksik ve sakattır”-

1982 Anayasası ile sendikaların hareket alanlarının daraltıldığına dikkati çekilen raporda, şunlar kaydedildi:

“İşçilerin hak ve özgürlükleri, anayasadan başlayarak anayasanın temel mantığını esas alan yasakçı bir çerçeveye sığdırılan kanunlarla kısıtlanmıştır. İşçilerin çalışma hakkının bir yansıması olarak sendikalara üye olması ve toplu iş sözleşmesi hakkına erişmesi ve özellikle grev hakkının kullanımı noktasında sorunlar bulunmaktadır. 1982 Anayasası ile 'grev hakkı', 'menfaat grevine' indirgenerek 'hak grevi' yasaklanmıştır. Sendikal hakların kullanımı bir bütün olup, hak grevinin olmadığı bir sistem eksik ve sakattır.

1982 Anayasası ile işçiler açısından önemli hak daralmalarının yaşandığı diğer bir alan, düşünce ve ifade özgürlüğünün birlikte kullanılmasının somut ifadesi olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde karşılaşılan olumsuzluklardır. İfade özgürlüğünün gerek bireysel ve gerekse toplu kullanımı demokratik toplum olmanın en önemli unsurlarından biridir. İfade özgürlüğünün bireysel ya da birlikte kullanımı, sadece toplumun örgütlü kesimleri için değil, bir duygu ya da düşünceyi ifade etmek için geçici olarak bir araya gelen ve barışçıl yollarla sesini duyurmaya çalışan örgütsüz kişi/kişiler için de serbestçe kullanılabilir olmalıdır.”

Devamı için: