• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş'in Düzenlediği "Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler" Semineri Yapıldı

Türk-İş'in düzenlediği ve 16-17 Eylül 2021 tarihinde Didim-Aydın’da gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler“ başlıklı Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterleri ile ilgili birim uzmanlarının davet edildiği toplantı başarılı bir şekilde sona erdi.

20.09.2021

16-17 Eylül 2021 tarihinde Didim-Aydın’da gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler“ başlıklı Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterleri ve ilgili birim uzmanlarının davet edildiği toplantıya sendikamız adına Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan ve Örgütlenme Uzmanı Utku Özveri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Türk-İş adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat gerçekleştirdi. Irgat konuşmasında, online eğitimin dezavantajlarının çok olduğu bu sebeple önümüzdeki dönem eğitimlere yüz yüze devam edileceğini söyledi. Çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların başında mevcut yetki sistemi uygulamalarının olduğunu belirten Irgat, “Biz bin bir emek ile uğraşıyoruz, işçiyi sendika üyesi yapıyoruz. Bakanlık çoğunluk tespit yazısını gönderiyor. İşveren ‘siz yeterli sayıya ulaşsanız bile ben yasal hakkımı kullanıyorum’ diyerek yetkiye itiraz ediyor. Bizim işverenlerin bu tutumunu değiştirmemiz lazım” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ “Covid-19 Çalışma Hayatında Değişim ve Dönüşümler Yeni Çalışma Modelleri Sorunlar-Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Pandemideki istihdam kaybının 2009 Krizinde yaşanan istihdam kaybından dört kat daha fazla olduğunu belirten KARADENİZ, sunumunu sendikaların sosyal medya platformlarını daha etkin kullanması gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı.

Seminerin öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pamir BAŞER “Sosyal Güvenlikte Pandemi Etkisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimin ikinci günü ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU’nun “Pandemi Sonrası Çalışma Hayatının Güncel Sorunları ve Muhtemel Gelişmeler” başlıklı sorulu cevaplı, verimli konuşmaların yapıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Son oturumun ardından etkinlik sonlandırıldı.