• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş'ten AA'da yaşananlarla ilgili açıklama

Türk-İş Genel Merkezi'nden Anadolu Ajansı'nda yaşananlarla ilgili olarak yapılan açıklamayı yayımlıyoruz.

23.08.2011

 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Anadolu Ajansı’nda yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu açıklamasında şunlara yer verildi:

“Anadolu Ajansında, yeni genel müdürün atanmasından bu yana artan ve çalışanların mağduriyetinin yanı sıra iş yeri barışının da bozulmasını ve kimi hususlarda toplu iş sözleşmesi düzeninin ihlalini beraberinde getiren uygulamalar kaygı yaratmaktadır.

Hükümetin, işçi ve işveren örgütleriyle mütabakata vararak çalışma hayatını düzenleyen yasaları değiştirme ve sendikalaşmanın önünü açma gayretinin sürdüğü bir dönemde, Anadolu Ajansı Yönetimi’nin işyerinde örgütlü bulunan TÜRK-İŞ’e üye Türkiye Gazeteciler Sendikası’na ve onun önerilerine ilişkin diyalog kapılarını kapatan yaklaşımı, kurumlaştırılmaya çalışılan sosyal diyalog yaklaşımına uygun düşmemektedir.

Baskıyla hayata geçirilen erken emeklilik uygulamalarının yanı sıra, bir çok çalışanın görev yerlerinin değiştirilmesi, gereksiz yere sözlü ya da yazılı savunma alınması, uyarı cezası verilmesi gibi yaklaşımlar işyeri barışını ortadan kaldırmış, görevleri kamu yararına habercilik yapmak olan çalışanlar endişe ve kaygı içinde bırakılarak görevlerini yapamaz hale getirilmiştir.

Son bir hafta içinde 70 çalışanın emekliliğe zorlanması ve 52 çalışanın görev yerlerinin değiştirilmesi tüm bu uygulamaların en açık örneğidir. Toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işe geliş saatlerinin sabah 08.00’e çekilmesi, ayrıca haftalık izinlerin bir güne indirilmesi gibi  keyfi yaklaşımlar ise huzursuzluğun bir başka boyutunu oluşturmaktadır.

Talebimiz, Anadolu Ajansı Yönetimi’nin çalışanlara uyguladığı baskı, tehdit ve iş barışını bozan yaklaşımlarını terk etmesi, işyerinde iş barışını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilmesidir.

TÜRK-İŞ, sorunun diyalog yoluyla çözümü için girişimlerde bulunacak, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın işyeri barışı için verdiği mücadelenin  yanında olacaktır.”

TÜRK-İŞ BASIN BÜROSU