• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş'ten bayram mesajı

Türk-İş Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yönetim Kurulu mesajında şunlara yer verildi:

27.08.2011

“Ülkemizde işsizlik ve yoksulluk can yakmaya devam etmektedir. Ülkemiz, işsizliği, yoksulluğu en aza indirmek, güvencesiz çalışma biçimlerini, taşeron işçiliği tarihe gömmek;  sosyal devlet anlayışını tüm kurallarıyla hayata geçirmek, insan onuruna yakışır iş kavramını benimsemek, örgütlenmenin önündeki engelleri Türkiye’nin koşullarına uygun olarak kaldırmak görevi ile karşı karşıyadır. Yaşadığımız çağda uygulamaların temelini insan odaklı politikaların oluşturması uluslararası itibar açısından da önemli bir faktördür.

Ülkemizin çalışma yaşamı dinamik bir alanı oluşturmaktadır. Çalışma yaşamında karşı karşıya kalınan sorunlar ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişmelerin yansıması olarak geniş bir kesimi etkilemektedir. Ülkedeki sosyal eşitsizlik ve adaletsizliklere sosyal devlet anlayışı ve sosyal politikalar çerçevesinde çözüm üretilmesi yeni yasama döneminin gözetmesi gereken temel ilke olmalıdır. Çalışma yaşamındaki sorunlar karşısında devletin dengeleyici ve koruyucu rolü egemen olmalı, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Çalışma hakkını esas alan refah devleti anlayışının yerleşmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

İstihdam ve işsizlik sorununa çözüm getirilirken, geçmiş dönemde gündeme getirilmiş ancak işçi kesimi tarafından kabul edilmemiş önerilerde ısrar edilmemelidir. Esneklik, kıdem tazminatı, özel istihdam büroları, bölgesel asgari ücret, İşsizlik Sigortası Fonu alanlarında çalışanlar aleyhine yeni düzenlemeler yeniden gündeme taşınmamalıdır. Çeşitli platformlarda tartışma konusu yapılmak istenen bu ve benzeri konularda işçi kesiminin yüksek duyarlılık içinde bulunduğu bilinmelidir.

Türkiye, yıllardan beri bir terör tehdidi ile karşı karşıyadır.  Terör, Türkiye’de binlerce vatan evladının can kaybına neden olmuştur, olmaya devam etmektedir. Terör artık tarihin derinliklerine gömülmesi gereken bir insanlık suçudur. Terör örgütü kan dökerek hedefine varmak istemekte, ancak döktüğü her damla kanın kendi sonuna doğru bir yolculuk olduğunun farkına varamamaktadır. Türkiye bu terör belasının üstesinden gelecek ve atalarından aldığı mirasla her türlü rengi barış içinde kendi topraklarında barındırmaya devam edecektir. Türkiye’nin temel sorunlarının çözüm yeri TBMM’dir. Beklentimiz, TBMM’nin yeni dönem çalışmalarında Anayasa değişikliği başta olmak üzere Türkiye’nin demokratikleşmesine ilişkin sorunlara  kapsamlı çözüm getirilmesidir. 

Türkiye bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 89’ncu yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşamaktadır. Türk milleti ve ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiği Büyük Zafer, Türk milleti için yeniden doğuşun ve başlangıcın da adıdır. Bir kahramanlık destanı sonucunda kazanılan büyük zafer ile Türk Milleti bağımsızlığını ve bir arada yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş, milletimiz 30 ağustos zaferiyle birlik ve bütünlüğünü her şart altında koruyacağını bir kez daha göstermiştir. Büyük Zafer’in 89’ncu yılında Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizi zafere taşıyan milli mücadele kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Ülke olarak yaşadığımız tüm sorunları aştığımız, demokrasi kültürünü içselleştirdiğimiz,  huzurlu, mutlu, barış ve kardeşlik içinde kucaklaştığımız, insan onuruna yaraşır iş imkanlarını yaygınlaştırdığımız yarınlar diliyor, başta emeği ile geçinenler olmak üzere tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor,   şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.”

TÜRK-İŞ BASIN BÜROSU