• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Unilever'de küresel dayanışma büyüyor

IndustriALL Küresel Sendika ve Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu IUF üyesi sendikaların oluşturduğu Unilever Küresel Ağı 6-7 Mart 2013 tarihlerinde İngiltere'nin Eastbourne kentinde toplandı.

12.03.2013

IndustriALL Küresel Sendika ve Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu IUF üyesi sendikaların oluşturduğu Unilever Küresel Ağı 6-7 Mart 2013 tarihlerinde İngiltere'nin Eastbourne kentinde toplandı.

Toplantıya IndustriALL ve IUF merkez yöneticilerinin yanı sıra İngiltere, İtalya, Arjantin, Güney Afrika, Nijer, Hollanda, Almanya, İsveç, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Endonezya, Rusya, Tayland, Dominik Cumhuriyeti'den sendikal kadrolar katıldı. Türkiye'den Petrol-İş adına Genel Mali Sekreter İbrahim Doğangül, Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

İki gün süren çalışma toplantısı IUF Genel Sekreteri Ron Oswald ve IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan'ın Unilever şirketinde küresel düzeyde sendikaları güçlendirmeye yönelik çalışmalarda bugün sendikal hareketin nerede olduğu ve nelere ihtiyaç olduğunu konusunda  birer sunum yaptılar. Her iki sunumda da dünyanın birçok yerinde, ABD'den Pakistan'a, Rusya'dan Güney Afrika'ya, sendikaların ciddi baskılara maruz kaldığı vurgulandı.

Katılımcıların Unilever Küresel Ağı'nın bugüne kadarki faaliyetlerini değerlendirmesinden sonra yaklaşık 45 katılımcı 3 gruba bölünerek grup çalışması yaptı.

Grup çalışmasının birinci atölyesinde Unilever'de örgütlü olan sendikaların kendi ülkelerinde çalışma yaşamı ile ilgili karşılaştıkları en önemli sorunlar masaya yatırıldı. Sendikalar kendi ülkelerindeki Unilever işçilerinin sorunlarını aktardılar. Daha sonra yapılan toplu değerlendirmede ise ortaklaşılan mücadele alanları ve sorunlara yönelik öncelikler tespit edildi.

Grup çalışmasının ikinci atölyesinin konusu ise Unilever'in örgütsüz olan işyerlerinde sendikal örgütlenme ve bu örgütlenme sürecinde sağlanacak karşılıklı dayanışmaydı. Bu konuda özellikle sendikal örgütlülüğün yoğun ve sendikaların güçlü olduğu alanlardan örgütlü olmayan işyerlerindeki örgütlenme faaliyetlerine yönelik dayanışma sağlanması üzerinde duruldu. Atölye çalışması sonrası yapılan toplu değerlendirmede sendikalar arası iletişimin artmasının bu alanda büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bir sonraki grup çalışmasında küresel ağların kendi sendikal örgütlülüğümüzü güçlendirmede nasıl kullanılabileceği üzerinde duruldu. Şirketle olan ilişkilerin geliştirilmesi konuşulan bir diğer konuydu.

Son grup çalışmasında ise Unilever şirketine ait her bir işyerinden elde edilecek bilginin önemine değinildi. Bu bölümde şirketin bütün dünya'daki işletmelerinin haritası çıkarıldı.

Grup çalışmalarında ve değerlendirmelerde söz alan Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül sermayeye karşı verilecek mücadele sürecinde emekçilerin başka bir dünya talep etmesi gerektiğini belirtirken, Gebze Şube Başkanımız Süleyman Akyüz Gebze Unilever Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri Fabrika'sındaki çalışma koşullarını anlattı.

Toplantı sonunda mevcut ağın güçlendirilmesi, Hollanda sendikasının Unilever Hollanda'da taşeronlaşmaya karşı verdiği mücadelelenin desteklenmesi ve Unilever'de örgütlü sendikalar arasındaki iletişimin daha da artarak devam etmesine yönelik kararlar alındı.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi