• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Unilever'de şirket yönetimiyle görüşme ve sendika ağı

Tüketim ürünleri çokuluslusu Unilever'in muazzam kârları artmaya devam ederken, şirketin bütün dünyadaki çalışanlarının sendikaları üzerindeki baskıları da artıyor. IndustriALL 4-7 Mart günlerinde bu gelişmelerin görüşüldüğü iki ayrı toplantıya katıldı.

Dış İlişkiler Servisi
18.03.2013

IndustriALL Küresel Sendika ve Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu IUF 4-5 Mart günlerinde Unilever genel merkez yönetimiyle görüştü. Bu görüşme esas olarak güvencesiz işçiler ile sendikal haklar konusundaydı. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusu da görüşüldü. Unilever topluluğunda, bazı işyerlerinde hiç taşeron işçisi istihdam edilmiyor, diğerlerinde ise tümüyle taşeron işçisi çalıştırılıyor.

Şirket yönetimiyle yapılan toplantıda sendikaların tanınması sorunu üzerinde duruldu. Unilever'in bu sorunla ilgili uyuşmazlıkların bazılarını inceleme ve ele alma eğiliminde olduğu gözlendi. Kadınların istihdamı konusu da görüşüldü. Bu konuyla birlikte iş sağlığı ve güvenliğini de ele almak üzere bir çalışma grubu kurulması önerildi. 
Son gelişmeler ve bu toplantı bir kez daha gösteriyor ki tedarik zincirleri sadece Unilever'in sorunu değil. Açıkça anlaşılıyor ki çokuluslu şirketlerin tedarikçilerden, mütaahhitlerden, taşeronlardan ve alt taşeronlardan oluşan ve hiç de gerekmediği halde son derece karmaşık tedarik ağlarının kontrolünü kaybetmesi kritik bir noktaya varmıştır. Şirket genel merkezlerinin kendilerine bağlı tedarik zincirlerinde neler olup bittiğini öğrenme kapasitesine gerçekten sahip olup olmadığı -bu konuya önem veren şirketlerde bile- tartışma götürür.

6-7 Mart günlerinde Eastbourne'da yapılan Unilever Sendika Ağı Toplantısı ise Unilever'de güvencesiz işçi istihdamındaki artışın sürdüğünü açıkça ortaya koydu. Kolombiya'da sendikaları yok etmek için baskı uygulayan, Brezilya'da fabrika kapatan, Endonezya'da işi taşerona veren ya da Hollanda'da Sodexo'yu taşeron olarak kullanan bu şirketin karşısında güçlü sendikalar ve güçlü bir küresel sendika ağı bulunması gerekiyor.

Unilever Sendika Ağı Toplantısı'nın bitiminde şu Sonuç Bildirgesi kabul edildi:

6-7 Mart 2013'te Britanya'nın Eastbourne kentinde bir araya gelen dünyanın dört bir yanındaki Unilever sendikalarının temsilcileri, işyerlerimiz ve sendikal örgütlerimiz üzerindeki baskının kaygı verici artışını bir kez daha vurguladılar. Unilever satışını, kârını ve hissedar kâr paylarını artırırken, bizler sürekli yeniden yapılanma, işimiz, ücretimiz ve sosyal haklarımız üzerindeki sürekli baskı, sürekli güvencesizlik, sürekli taşeron ilişkisi ve sendikal haklara uygulanan sürekli baskı ile karşı karşıyayız. İşçiler ve içinde yaşadıkları toplum, şirketin “sürdürülebilir yaşama” planının acımasızca dışında tutuluyor.

Sürdürülebilir işyerleri, sürdürülebilir istihdam ve bugünkü ve gelecekteki Unilever işçilerinin haklarının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Bu nedenledir ki dayanışmamızı ve karşılıklı desteğimizi güçlendirme, bu dayanışmayı uluslararası sendikal örgütlenme ile güçlendirecek bir dizi pratik önlem alma konusunda anlaştık. Böylelikle, işçiler şirketin büyümesini işleriyle, sağlıklarıyla ve haklarıyla ödemek yerine, o büyümeden pay alabilecekler. Ve bu çalışmaya hemen başlamaya bugün söz verdik.