• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Uruguay'da sendikalar işçi hakları için yürüdü

04.11.2015

Uruguay'da IndustriALL üyesi örgütler (UNTMRA, UOC ve FOPCU) ile diğer sanayi sendikaları (SUNCA, SIMA, FOEMYA, SUA -AGUJA, SUTMA ve SUTCRA) sendikal hakları, insana yakışır ücret, eğitim ve iş sağlığı-güvenliği haklarını savunmak için pankartları, dövizleri ve sloganlı tişörtleriyle yürüdü. Yürüyüşü ülkedeki IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütlerin oluşturduğu ulusal konsey önermişti.

Ulusal Metal İşçileri Sendikası'ndan (UNTMRA) Eduardo Burgos eylemi “büyük bir başarı” olarak niteledi.

İşçiler Uruguay Sanayi Odası'nın önünde toplanmak üzere Bağımsızlık Meydanı'na yürüdüler. Gösterinin amacı, Ücret Konseyleri ücret düzeylerini görüşürken işçi haklarını talep etmekti.

UNTMRA'yı temsil eden Fernanda Calvete şöyle dedi: “Çok şey talep etmiyoruz, ama şirketler bize bir şey verecek durumda olmadıklarını söylüyorlar. Yürüyüş, şirketlerin hak ettiğimizi bize vermesini sağlamaya yönelik. Taleplerimizi elde etmek için gerekeni yapacağız.”  

Özel sektörle ilgili Ücret Konseyleri, asgari ücreti, iş kategorilerini ve diğer sosyal hakları belirlemek için görüşüyor.  

Kâğıt İşçileri Federasyonu'nun (FOPCU) yöneticilerinden Washington Cayaffa sektörde istihdamın korunması, yapılan işi yeterli şekilde değerlendiren bir ücret anlaşmasına varılması, çocuk bakımı ve toplumsl cinsiyet gibi sosyal konuların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. 

Deri Sepicileri Sendikası'ndan (UOC) Antonio Ferreira, “Son yedi yıldır ücretlerde gerçek bir artışa ihtiyaç var” dedi. 

Eylemde IndustriALL'u temsil eden IndustriALL Latin Amerika ve Karayipler Bölge Sekreter Yardımcısı Marino Vani ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uruguay sanayi sendikalarının eylem birliği çarpıcıydı. Kadınlar, gençler ve yaşlı işçiler yürüyüşte örnek oluşturacak şekilde bir araya geldiler. IndustriALL eylemde sınıfsal birliğin sağlanmasından gurur duyuyor. İşçileri kutluyoruz. Bu mücadeleyi ve daha adil bir dünya kurmaya yönelik bütün girişimleri destekliyoruz. Üye örgütlerimiz ve öbür sendikalar, dünyadaki bütün sanayi işçilerinin saygısını ve dayanışmasını hak ediyor.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika