• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Üyelerimizin Çocuklarına Kurs

Üyelerimizin Çocuklarına Kurs02.10.2004Petrol-İş Sendikası Adana Şubesi olarak daha önceki eğitim ve öğretim yıllarında olduğu gibi 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı süresince üyelerimizin ilköğretim okullarındaki 7. ve 8. sınıfında okuyan çocuklarına Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi kursu vereceğiz. Bu dersler üyelerimizin çocuklarına ücretsiz verilmektedir.
02.10.2004

Üyelerimizin Çocuklarına Kurs02.10.2004Petrol-İş Sendikası Adana Şubesi olarak daha önceki eğitim ve öğretim yıllarında olduğu gibi 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı süresince üyelerimizin ilköğretim okullarındaki 7. ve 8. sınıfında okuyan çocuklarına Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi kursu vereceğiz. Bu dersler üyelerimizin çocuklarına ücretsiz verilmektedir. Ayrıca ekonomik sıkıntıları yüzünden dershaneye gidemeyen fakir aile çocukları da bu kurstan faydalanmaktadır. Sendika olarak ülkemizde zaman zaman yapılan eğitim seferberliği, kız çocuklarımızın okula gönderilmesi, muhtaç insanların eğitimi için yapılan yardımlar gibi, eğitim alanında yapılan her türlü faaliyetleri destekliyoruz.Avrupa Birliği’ne girmeye çalıştığımız şu günlerde ülkemiz nüfusunun % 20’sinin halâ okur yazar olmaması çok üzücü bir olaydır. Petrol-İş Sendikası olarak 54 yıldır, temsil ettiğimiz kesimin haklarını korumak için mücadele verdiğimiz gibi, demokrasinin gelişmesi için gerekli katkıları sunmaktayız. Demokrasinin gelişmesi, insanların kendi hak ve menfaatlerini koruması anlamına da gelmektedir. İşte burada eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Ama maalesef ülkemizde eğitime gereken önemin verilmediğini görmekteyiz. Adeta eğitim paralı hale getirilmiş, parası olan okur, parası olmayan okuyamaz olmuştur. Son yapılan ÖSS sınavlarında da orta öğretimin ne hale geldiği görülmektedir. Devlet okullarında okul birincisi olarak okulunu bitiren çocuklarımız bir okula yerleşememiştir.Ülkemizde bütçeden eğitime ayrılan payın yükseltilerek bu sorunların giderilmesi gerekmektedir. Devlet okullarında olan eksiklikler nedeniyle parası olan veli çocuklarını dershaneye veya özel okullara göndermektedir. Parası olmayan velinin çocuğu okuyamaz hale getirilmiştir.Petrol-İş Sendikası olarak biz, üyelerimize ve muhtaç aile çocuklarına yardımcı olabilmek için bu kursu düzenledik. Burada amacımız temsil ettiğimiz kesimin çocuklarının eğitimine ve Aile bütçesine katkıda bulunmaktır. Bu tür faaliyetlerin tüm sivil toplum örgütlerinin de yapmasını temenni ediyoruz. Yönetim Kurulu adına Adana Şube Başkanı