• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

AÇIKLAMA

Varlık Fonu ile Özelleştirmelere Yeni Bir Zemin Yaratılmasın

Petrol-İş Sendikası aralarında örgütlü olduğu Türkiye Petrolleri, BOTAŞ ve Eti Maden'in Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

07.02.2017

5 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Hazine Müsteşarlığı uhdesindeki kamu kuruluşları Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir.

Devredilen kamu kuruluşları içerisinde sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) bulunmaktadır.

24 Ocak 2017 tarihli olduğu anlaşılan Bakanlar Kurulu kararı, 5 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu karar gereğince, aralarında kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank ile PTT A.Ş. ve ÇAYKUR gibi birçok şirketin bulunduğu kamu kuruluşu Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir.

Bundan böyle örgütlü olduğumuz TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden'in de bulunduğu söz konusu kuruluşlar, Türkiye Varlık Fonu'nu yönetmek üzere kurulan Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

Yine 5 Şubat 2017 tarihinde Başbakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecektir. Uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecektir. Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecektir.” denilmektedir. Açıklamada, şirketlerin mevcut yönetim ve işletme politikalarının devam edeceği belirtilmektedir.

Dolayısıyla bu devir ile birlikte, kamu kuruluşlarının istihdam politikaları da dahil olmak üzere faaliyetlerinde bugünden yarına ya da kısa vadede köklü değişiklik yapılmayacağı iddia edilmektedir.

Ancak Türkiye Varlık Fonu'na devir ile birlikte örgütlü olduğumuz kamu kuruluşlarının işleyişinde orta vadede, bu fonun tabii olduğu muafiyetler, istisnalar ile denetim dışı olmasından kaynaklı niteliksel farklar oluşacaktır.

19 Ağustos 2016'da TBMM'de kabul edilen ve 26 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. Maddesinin 4. fıkrasına göre bu fona bağlı kamu kuruluşları; kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen kısıtlamalara tabi olmaktan çıkarılmaktadır.

Bu durum, örgütlü olduğumuz şirketlerde üretim, yatırım vb. kararların daha hızlı alınmasını sağlarken, kamu kuruluşlarının halihazırda tabi olduğu mevzuattan bağımsız hale gelmesi nedeniyle denetim mekanizmalarını da zayıflatacaktır.

Bu devir kararı ile kamuda KİT yönetim sistemi bütünüyle değişmiş olacaktır.

Kamu yararı doğrultusunda faaliyet gösterme ilkesi bir yana bırakılarak fona daha fazla gelir getirme amacıyla kamu kuruluşlarımızın, esnekleşme uygulamaları ile verimliliğin arttırılması ve daha fazla kâr sağlama mantığıyla yönetilmeye başlanması önündeki tüm engeller ortadan kalkmıştır.

Bu düzenlemeyle, son dönemde Türkiye Petrolleri'nde olduğu gibi, BOTAŞ ve Eti Maden'de de yeniden yapılandırma çalışmalarının hız kazanması olasıdır.

Kısacası kamu kuruluşları, KİT yönetim sisteminin değiştirilmesiyle birlikte sadece kârlılığın arttırılması amacıyla yönetilmeye başlanacaktır.

Yapılan bu değişiklikler, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinin zeminini oluşturacak bir düzenlemeye dönüşmemelidir.

Petrol-İş, oldukça zor koşullarda halkımızın birikimleriyle kurulmuş ve yıllarca çalışanlarının alınteri ile faaliyetlerini sürdürmüş olan kamu kuruluşlarımızın sadece kârı düşünen bir mantıkla yönetilmesini ve faaliyetlerinin denetimden muaf haline getirilmesini yanlış bulmaktadır.

Kamu kuruluşlarımız, idari ve siyasi açıdan özerk bir şekilde, kamu yararı ilkesi ve ülke menfaatleri doğrultusunda faaliyet göstermelidir. Türkiye Petrolleri, BOTAŞ ve Eti Maden, ülkemizin gözbebeği kuruluşlardır ve stratejik bir faaliyet sürdürmektedirler.

Bu tespitlerden hareketle sendikamız Petrol-İş, söz konusu devrin yeni özelleştirme uygulamalarına yol açmaması gerektiğini düşünmektedir ve konuya ilişkin gerekli uyarı ve girişimlerde bulunacaktır. Yine bu kararla birlikte örgütlü olduğumuz kamu kuruluşlarında özelleştirme ve istihdamda esnekleşme uygulamalarına başvurulması halinde, bu duruma karşı duracaktır. Sendikamız, süreci dikkatli bir biçimde takip edecek ve aynı süreçte bu kuruluşlarda çalışan üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramasına asla izin vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu